Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Jag har många gånger på bloggen (exempelvis i blogginlägget från 3 maj 2012, med ytterligare länkar i det inlägget) pratat om "mer än läkemedel" (på engelska "more than medication" eller "moving beyond the pill") som en pågående förvandling, om än en långsam förvandling, av hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. En utmaning som jag har lyft är svårigheterna att hitta nya affärsmodeller som stödjer serviceutbud och "tjänstefiering" av vårt erbjudande till samhället. En intressant analys av dessa svårigheter, och förslag på åtgärder, presenteras av BCG i inlägget "Innovative Solutions for Biopharma".


I have several times discussed the concept of "more than medication" and "moving beyond the pill" here at the blog (see for instance the blog post from May 3 2012, with its additional links). To move beyond the pill, and offer more than medication to our customers, e.g. services associated with the product or even initiatives built on pure stand-alone platforms, offers very interesting opportunities, but the devlopment is slow. These kind of social innovations have definitely not reached its full potential! One reason which I have discussed previously is the difficulties we have in identifying, and implementing, new business models. A very interesting analysis of the challenges, and with proposals of possible solutions, is presented by BCG in the article on "Innovative Solutions for Biopharma". It is a "must-read" if you are interested in the topic!
 

Test
Bengt Mattson