Test
Bengt Mattson

Jag vill absolut rekommendera er att läsa en krönika skriven av Mats Lederhausen som idag jobbar som ordförande i BSR (Business for Social Responsibility) men som många av oss känner från hans tid inom McDonalds. Krönikan finns att läsa på svenska på The Brand-Man men den var först publicerad på engelska på How Online. Mats inlägg "Företag och närhet - om kostnaden för social distans" tar avstamp i den pågående finanskrisen och det faktum att ett av skälen till krisen är all den "värdepapperisering" som skett under de sista åren och gjort det fullständigt omöjligt att ha koll på riskfaktorn. För varje ompaketering som sker av en risk så sjunker risken, alternativt döljs risken... Mats beskriver hur denna allt större distans gör att "avståndsrisken" istället växer. Synligheten vad man egentligen köper försvinner. Mats skriver: "En styrelsekollega i BSR talade nyligen om det här fenomenet och kallade det för ”social detachment”. Jag gillar terminologin. Kostnaden för att vara för avskiljd och distanserad från både samhället och kunderna har verkligen ökat. En bättre insikt i och förståelse för hur dina varor och tjänster påverkar människor är kanhända den bästa sortens varumärkesförsäkring ett företag kan skaffa sig." "Nästan alla företag köper traditionella försäkringar – och det kan absolut vara motiverat – men jag skulle vilja hävda att en försäkring i social medvetenhet är ännu viktigare, eftersom företaget därmed kommer närmare slutanvändarna. En byggnad eller en maskin kan alltid ersättas, men många av de företag – och kanske länder – som har förlorat sitt sociala sammanhang under den här krisen kommer kanske aldrig att resa sig igen. Åtminstone inte inom den närmaste framtiden. Här följer tre bra frågor du kan ställa dig själv om ditt företag: - Kan du, för en 10-åring, förklara vad dina produkter faktiskt gör och varför det finns ett socialt värde i att du lyckas? - Vet du verkligen vilka dina kunder är och om de faktiskt har nytta av din produkt? - Är ersättningen rimlig på både kort och lång sikt? Med andra ord: Om du lyckas, kommer alla intressenter – alla stakeholders – att gynnas?" Jag gillar verkligen detta perspektiv. Kan man ge svar på de tre frågor som Mats ställer så har man koll på sin roll i samhället och sin position som ansvarsfullt företag. Det glädjer såklart mig att jag tycker mig kunna ge klara och tydliga svar för Pfizers räkning: - Vi tillverkar produkter som i många fall räddar livet på människor. - Patienterna är i slutändan vår kund, även om våra produkter innan de når patienten hanteras på ett eller annat sätt av bland andra landstingspersonal, apotek och enskilda läkare. - Ja, jag tycker absolut att det är rimligt att vi tjänar pengar på våra läkemedel. Kom ihåg att vi skall finansiera en dyr forskning och utveckling. Pfizer investerar i runda slängar 250 miljoner kronor om dagen i forskning... Det kostar enorma pengar att hitta behandlingar på alla de sjukdomar som än idag står obehandlade. För de som tycker att det är "oetiskt" att tjäna pengar på sjukdom rekommenderar jag läsningen om "våra dilemman" på www.pfizer.se

Test
Bengt Mattson