Test
Bengt Mattson

Denna vecka har många organisationer uppstartskonferenser eller "kick-offs" för det nya året. Så också Pfizer. Utöver att fundera över årets mål och aktiviteter, planera olika initiativ och diskutera gemensamma utmaningar så försöker man ofta också att få in externa betraktares perpsektiv på verksamheten och de utmaningar vi kan förväntas möta i framtiden. Jag och många av mina svenska kollegor i Pfizer hade nöjet att lyssna till Stefan Hyttfors presentation om framtiden: "Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den!" Kul, tänkvärt, fascinerande, skrämmande, tankeväckande... Vill du få en smak av presentationen så titta på detta YouTube-klipp: "Vill du veta hur framtiden blir?"


Det finns mycket från Stefans presentation som jag skulle kunna reflektera över här på Miljö- och Ansvarsbloggen, men jag väljer perspektivet "Skapa mer värde med mindre". De miljömässiga utmaningar som vi och planeten står inför är som alla vet gigantiska. Vi måste lyckas effektivisera och hitta smartare lösningar i vardagen, men också få till stånd rejäla paradigmskiften. En av de bilder som påverkade många av oss åhörare stark var bilden av vilka enorma resurser som krävs för en köttbit eller burgare... Man kan säkert diksutera om de absoluta siffrorna är korrekta men jag har inte den rätta kompetensen för att vare sig försvara eller kritisera de värden som Stefan visade. Men budskapet torde alla kunna ta till sig: Vi måste lyckas skapa dylikt värde med mycket mindre resurser...

Processerna kräver mycket resurser...

Processerna kräver mycket resurser...


Effektiviseringar av existerande processer och de radikala genombrotten som fullständigt förändrar en hel industri måste komma till stånd också inom vår industri och vår sektor. Och visst finns det hopp och positiva exempel. Den ökade användningen av "Grön kemi" vi ser inom läkemedelsindustrin kan vara ett sådant exempel. I dagens "gröna kemi-processer" där vi nyttjar biokatalysatorer och andra hjälpmedel krävs mycket mindre användning av kemikalier och energi än i de "klassiska kemiska synteserna". Många av reaktionerna kan också utföras i vatten istället för i ett organiskt lösningmedel. Läs mer om grön kemi och läkemedelstillverkning via denna länk till IMI-projektet Chem21.


Tack Stefan för inspirationen!


ENGLISH SUMMARY: I had the privilege to listen to a lecture by Stefan Hyttfors the other day. He gave me and some of my Pfizer colleagues in Sweden a really inspiring and interesting view on our future. If you want a feeling of Stefan's presentation and his messages I refer you to YouTube: "Do you want to know how the future will look like?"


One of Stefan's key messages to us was "create more value with less". And among all different aspects raised by Stefan in his lecture I chose that one as the main perspective in this blog post. We as an industry needs to focus upon that in everything we do. Just one example is the utilizaton of Green Chemistry when it comes to the manufacturing of pharmaceutical substances. To reda more on Green Chemistry and pharmaceuticals please review the IMI-project Chem 21.

Test
Bengt Mattson