Test
Bengt Mattson
IVL logga
Idag har vi hållit ett avslutande möte med IVL:s temakommitté för Vatten & Mark. Temakommittéerna består av representanter från myndigheter och från näringslivet, och deras uppdrag är att stödja, driva på och följa upp den så kallade samfinansierade forskningen inom området. Jag har haft den stora glädjen att få agera ordförande i Temakommittén Vatten & Mark under flera år. När IVL nu genomför en förändring av temaområdesindelningen betyder det att de nuvarande kommittéerna stängs ner och ersätts av nya grupperingar. Självklart kommer många av de personer som deltagit i verksamheten fram till dag att även delta  i arbetet framgent - men riktigt hur det kommer att se ut vet vi inte. Jag sitter som ni kanske vet om ni följer min blogg regelbundet i Stiftelsen IVL:s styrelse och vi fattar det avgörande beslutet om den framtida temaområdesindelningen på vårt styrelsemöte den 26 november.
Men idag var det som sagt var dags att stänga ner Vatten & Mark-kommittén. Jag vill ta tillfället i akt här på bloggen att framföra ett stort tack för alla de värdefulla, kunniga och intressanta diskussioner som v har haft under åren. Det har vart en ära och en glädje att agera ordförande i kommittén!
Test
Bengt Mattson