Test
Bengt Mattson

En mycket viktig del av vår intressentdialog sker i samverkan med patientföreningarna. Patientens behov bör såklart vara i fokus för alla som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi har under åren utvecklat bra och sunda relationer med patientföreningarna, relationer som är tydligt reglerade av det etiska regelverk som upprättats mellan LIF (Läkemedelsindustriföreningen) och Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO).

Ett i mitt tycke utmärkt exempel på ett samarbete mellan läkemedelsindustrin och en patientförening, i detta fall Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, presenterades idag på ett seminarium på Hotell Gillet i Uppsala: "KOL i primärvården i Uppsala Län". Projektet har drivits av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund samt av länsföreningen i Uppsala i samverkan med fyra läkemedelsbolag: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, GSK och Pfizer, med syftet att se till att KOL-patienter får en diagnos och en tidigt insatt behandling.

Berndt Nilsson, ordf Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, välkomnar
Berndt Nilsson, ordf Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, välkomnar

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en folksjukdom idag. 400 000 till 700 000 är drabbade i Sverige. KOL är idag den 6:e vanligaste skälet till död och föväntas av WHO att vara den tredje vanligaste dödsorsaken år 2020, och kostnaden för det svenska samhället är för närvarande cirka 9 miljarder kronor årligen... Här krävs det insatser! En tidig diagnos är viktig och sedan gäller det att få patienten att sluta röka. Över 90% av sjukdomsfallen är kopplade till rökning... Även övriga livsstilsförändringar är betydelsefulla, att motionera är som alltid viktigt. Med tanke på den mycket starka kopplingen till rökning är sjukdomen ofta stigmatiserande: "Jag skäms för detta, det är ju mitt eget fel eftersom jag har rökt". På grund av detta eventuella stigma kan flera av dessa patienter också behöva socialt stöd av olika slag.

Med tanke på den starka koppling som KOL har med rökning är det självklart med fasa man ser på de stora andelar av våra ungdomar, och då främst flickor, som röker idag. I årskurs 9 så röker 30% av flickorna och 23% av pojkarna med viss regelbundenhet, om inte dagligen. I årskurs 2 på gymnasiet har dessa siffror ökat till 42% respektive 33%... Det är så man kan gråta, vilket är i stort sett ett av de citat som berör mig mest i skriften "En rapport om KOL - den bortglömda folksjukdomen" från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund: "Det gör ont när jag ser flickorna röka", säger KOL-patienten Kerstin Hallberg. När Kerstin började röka på 50-talet visste man inte så mycket om riskerna men "idag när jag ser flickor röka gör det ont i mig. De måste ju vara medvetna om hur farligt det är"...

Och självklart är det så att våra ungdomar idag vet hur farligt det är med tobak, och därför är det viktigt att de hjälper oss att förstå varför så många ändå faller för frestelsen och vad som behöver göras för att vända på den utvecklingen. Därför behöver vi ert engagemang i projektet Dizza Tobak. Detta projekt drivs av SAMBA i samarbete med A Non Smoking Generation med stöd av Pfizer. I Dizza Tobak skall ungdomarna själva göra världens bästa kampanj mot tobaken - enda kravet är att deras bidrag kan laddas upp på dizzatobak.se. De tävlar sedan med sitt bidrag i en tävling med en total prissunmma på 100 000 SEK.


Jag ska inte gå in på några direkta detaljer vare sig från projektrapporten "KOL i primärvården i Uppsala Län" eller från dagens mycket intressanta seminarium. Låt mig bara få konstatera att rapporten påvisar stora brister inom vården vad gäller exempelvis att få en diagnos till stånd. Till stor del beror detta på att man inte genomför spirometri och att kompetensen är för låg. Glädjande var dock att deltagande politiker från Uppsala Län, Ismail Kamil (FP) som är ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt Vivianne Macdisi (S) båda förstod problemen och utlovade förbättringar. Tidig diagnos och insatser mot tobaken är centrala element, men då måste såklart kompetens och resurser finnas även ute i primärvården. Ismails arbete kan vi bland annat följa via hans blogg. Hoppas att han visar på snabba åtgärder kopplade till dagens seminarium.

Jag var glad över att alla påtalade vikten av breda samarbeten, där såväl politiker, patientföreningar, professionen inom hälso- och sjukvården samt vi från industrin deltar. Det är enda sättet att kunna lösa de enorma utmaningar som finns kring folkhälsan. Det behövs stora investeringar i folkhälsan. Det tycker jag lovar gott för vår fortsatta intressentdialog!

Och kanske är det till och med så att jag vågar än en gång dryfta mitt gamla mantra:

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Stort tack till Allan Larsson, Hjärt och Lungsjukas länsförening i Uppsala, Kicki Fjellström från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Signe Svedberg Brandt som gjorde alla spirometrier för ett väl genomfört projekt och en mycket proffsig avslutning av projektet i och med dagens seminarium.

Test
Bengt Mattson