Test
Bengt Mattson

Igår var jag i Helsingfors för att delta i seminarium om läkemedel och miljö, anordnat av det finska apotekarsällskapet, universitetet i Helsingfors samt Generation Green.
Program för mötet i Helsingfors
Alla utom min presentation hölls på finska vilket såklart något försvårade mitt aktiva deltagande i diskussionerna :-)
Jag var där för att dela med mig av svenska initiativ och erfarenheter gällande främst frågan om läkemedel i miljön, men också att kortfattat presentera den europeiska läkemedelsindustrins initiativ EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship). I tillägg till min presentaton så gav också Jussi Merikallio från den finska läkemedelsindustriföreningen den finska industrins perspektiv på frågan och hur arbetet kan tas framåt.
Flera av presentatörerna hade engelska bilder vilket underlättade något för mig. Jag var mycket tacksam för att Eeva Teräsalmi som har lett arbetet med FIP:s "Green Pharmacy Practice" använde engelska bilder. Hennes presentaton om vad olika aktörer i livscykeln av ett läkemedel kan/förväntas bidra med var såklart av stort intresse för många av åhörarna.
Eeva presenterar delar av Green Pharmacy Practice
Det var också mycket intressant att ta del av den finska europaparlamentsledamoten Sirpa Pietikäinens syn på frågan. Hon inbjöd till fortsatta samtal över alla aktörsgränser - något som jag också tror är enormt viktigt!
 

Test
Bengt Mattson