Test
Bengt Mattson

Igår anordnade Jan Huitema, ledamot i EU-parlamentet, ett seminarium där jag och ett antal andra intressenter diskuterade läkemedel i miljön generellt, och mer specifikt den parlamentsresolution som Jan Huitema är en av författarna till. Parlamentsresolutionen är ett inspel i den fortsatta diskussionen och processen rörande EU-kommissionens strategi om läkemedel i miljön som publicerades i mars 2019.

Jag representerade läkemedelsindustrin i diskussionen - ett hedrande uppdrag naturligtvis. Mina huvudsakliga budskap gällade vad vi som industri kan bidraga med i arbetet med att hantera utmaningen med läkemedelsrester i miljön. Jag presenterade delar av vårt Eco Pharmaco Stewardship-initiativ (EPS) samt även miljörelaterade delar av det arbete som industrin driver via AMR Industry Alliance.

Ett stort tack till Jan Huitema (twitter: @jhuitema) för att han tog initiativ till seminariet. Det är enormt viktigt att alla aktörer kommer samman och att vi gemensamt hittar en väg framåt som klarar av att hantera de miljörisker som föreligger utan att negativt påverka tillgången på vare sig receptfria eller receptbelagda läkemedel.

Discussions on PiE in the EU Parliament
Diskussioner om läkemedel i miljön i EU-parlamentet
Test
Bengt Mattson