Test
Bengt Mattson

Jag har haft semester ett par veckor och ytterligare ett par semesterveckor står för dörren. Utöver rast och vila så uppskattar jag den tid för reflekton som semestern ger. När naturen visar sig från sin vackraste sida är det lätt att inse värdet av miljöarbete. Vi måste lyckas bevara dessa paradis för våra barn och barnbarn!
Badplatsen

Test
Bengt Mattson