Test
Bengt Mattson
Diskussion om SDG-mål nummer 3
I mina två senaste blogginlägg
- från 20 mars: SDG-podcast från CSR Sweden: Vems agenda? (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/sdg-podcast-fran-csr-sweden-vems-agenda/)
- från 22 mars: Pfizer och de globala hållbarhetsmålen (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/pfizer-och-de-globala-hallbarhetsmalen-sdg/)
har jag presenterat CSR Swedens podcast om de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals) samt kort presenterat hur Pfizer arbetar med målen. Idag vill jag dra er uppmärksamhet specifikt till mål nummer 3 "Hälsa och välbefinannde". På följande länk diskuterar jag, Sofia Arkelsten och Lotta Zetterqvist samt Ulrika Modéer via telefon, under Parul Sharmas goda ledning, hälsa och välbefinnande. Lyssna och ta del av dialogen:
https://www.acast.com/vemsagenda/mal-3---god-halsa-och-valbefinnande
 
Och förresten: Stort tack Marianne Bogle för fotot :-)
Test
Bengt Mattson