Test
Bengt Mattson

Jag har alltid trott på samverkan över aktörsgränser. Det är när vi med gemensamma ansträngningar och målsättningar - utifrån våra olika roller och ansvar - stödjer varandra  i förändringsprocesser som vi på allvar skapar utrymme för förbättringar. Ska vi lyckas genomföra viktiga förbättringar inom läkemedels- samt hälso-och sjukvårdssektorn är såklart en fungerande samverkan mellan industrin och hälso- och sjukvården extremt viktig. Jag är glad att kunna ge exempel på dylik samverkan där jag själv har deltagit, från såväl igår som från idag.
Föreläsning på SÖS
Igår höll jag en öppen presentaton på SÖS (Södersjukhuset i Stockholm) om läkemedel och miljö. Jag var inbjuden av SÖS miljösamordnare Stina Delden för att beskriva hur industrin adresserar miljöutmaningarna inom läkemedelsområdet. Ur mitt perspektiv är denna typ av presentation och diskussion med hälso- och sjukvårdens personal enormt givande. Ska vi klara de utmaningar vi har så måste vi agera tillsammans! Stort tack Stina för att du bjöd in mig!
Folktandvården på besök i Strängnäs
Idag är jag på Pfizers fabrik i Strängnäs tillsammans med en grupp medarbetare från Folktandvården i Region Skåne. Folktandvården håller på med ett förändringsarbete vad gäller verksamhetsstyrning. De har ambitionen att integrera sina olika ledningssystem (exempelvis arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet etc.) bättre samt utveckla sitt intranät till att bli en mer central del av ledningssystemen. De har fått rekommendationen att låta sig inspireras av, och att lära av, Pfizer Strängnäs verksamhetssystem och styrfilosofi. Det är klart att jag känner en stor stolthet att vårt ledningssystem - till stor del ett fullt ut integrerat arbetsmiljö-, yttre miljö-, säkerhets-, kvalitets- och förbättringssystem - klassas som "best practice". Extra glad blir jag över att det är Strängnäs som får denna uppmärksamhet. Jag var personligen engagerad redan i mitten av 90-talet med att bygga upp ett systematiskt miljöarbete och en strukturerad miljöledning vid fabriken. Strängnäsfabriken utvaldes tidigt som en "ISO 14001-pilot" inom dåvarande Pharmaciakoncernen. Oj, vad mycket lärorikt arbete jag tillsammans med Anders Lidholm och Torbjörn Brorson gjorde under de åren!
För övrigt kan jag tillägga att vintern tydligen har kommit till Mälardalen. På fabriken i Strängnäs ges dessa dagar en extra uppmaning till personalen att tänka på halkrisken. Jag tackar för varningen och skänker samtidigt en uppskattningens tanke till ledningen på Strängnäs som förstår vikten av att jobba med, och kommunicera brett kring, frågor av såväl övergripande karaktär som "miljöfrågor i vardagen". Det är professionellt och visar på ett holistisk och integrerat arbetssätt!
Halkvarning i Strängnäs
 

Test
Bengt Mattson