Test
Bengt Mattson


Jag har idag träffat Mats Lindkvist (verksamhetsledare samt ordförande i SAMBA) och Madelein Löfgren (verksamhetsledare på Bryggan Stockholm, aktiv inom Riksbryggan samt styrelseledamot i SAMBA) på Fryshuset för att diskutera SAMBA:s arbete med Kraftsamling för barnen och Dizza Tobak.

 

Madelein Löfgren och Mats Lindkvist
Madelein Löfgren och Mats Lindkvist

Vi hade bland annat en spännande diksussion om hur man kan ta tobaksarbetet vidare framöver i samarbete med A Non Smoking Generation, samt hur man skulle kunna arbeta preventivt även med alkoholfrågan samt med andra droger. Jag tycker det vore mycket intressant om SAMBA i sina fortsatta arbeten inom ramen för Kraftsamling för barnen tar ett brett missbruks- och drogperspektiv. Jag är helt övertygad om att tobaks-, alkohol- och narkotikamissbruk är ett stort skäl till att så många barn och ungdomar lever i utsatthet och i utanförskap.

Tyvärr får man väl säga att SAMBA inte lyckats få upp barn- och ungdomsfrågan tillräckligt högt på den politiska agenda inför valet om en månad. Frågan har inte alls fått den prioritet inom politiken som vi var många som hoppades på. Låt oss nu alla fortsätta att ta krafttag så att inte barn- och ungdomsfrågan glöms bort under den kommande mandatperioden! Och i valet 2014 skall den finnas bland de högst prioriterade frågorna!

Och som ni vet...

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Test
Bengt Mattson