Test
Bengt Mattson
Diskussioner med en av våra grannar i Sollentuna samt kommunens nordiska vänorter Vad det är intressant att diskutera CSR- och miljöarbete med folk från helt andra typer av verkamheter. Igår besökte medarbetare från Kummelbykyrkan, Sollentuna, oss för att diskutera hur olika verksamheter och organisationer kan samverka "över de vanliga branschgränserna". Här finns tror jag precis hur mycket som helst att göra. CSR-frågan är ett fantastiskt redskap för att skapa bryggor mellan organisationer som har helt olika inriktningar på sin "kärn-verksamhet". I diskussionen med Kummelbykyrkan framkom med tydlighet gemensamma intressen bland annat gällande människors förhållanden i tredje världen. Idag hade vi en träff med Sollentuna kommun och deras nordiska vänorter. Också mycket spännande att se vilka gemensamma interssen och värderingar som vi som bolag har med tjäsntemän från et antal nordiska kommuner. En stor del av diskussionen idag gällde energianvändningen i vårt kontor och förklaringar kring hur vi kan hålla energiförbrukningen på en sådan låg nivå. Detta är självklart av intresse inte bara för kommunala verksamheter utan för personer verksamma inom alla elar av samhället.
Test
Bengt Mattson