Test
Bengt Mattson

Public consultation on PiE - introductory webpage
 
Nu har, flera år försenad, äntligen EU-kommissionens olika förslag på möjliga åtgärder för att hanteras utmaningar med läkemedel i miljön kommit ut på remiss:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_fr

Parallellt med denna så kallade "public consultation" finns också ett frågepaket riktad till utvalda målgrupper, exempelvis läkemedelsindustrin (en så kallad "targeted consultation"). Till båda dessa remisser/frågepaket finns ett flertal gemensamma bakgrundsdokument som jag rekommenderar er alla att läsa - jag vet åtminstone vad jag kommer att göra idag, imorgon och kanske under delar av helgen... :-)

Jag kommer att komma tillbaka med kommentarer här på bloggen under de kommande veckorna. Det här är ett arbete jag har väntat på i flera år.

- Kort bakgrund till remissen (på engelska): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/background_document_summary_public_consultation_pharmaceuticals_environment.pdf

- Kort bakgrund till remissen (på andra språk, inklusive svenska): https://ec.europa.eu/info/files/background-document-summary-translations-public-consultation-pharmaceuticals-environment_fr

- Beskrivning av de olika förslagen på möjliga åtgärder: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/background_document_public_consultation_pharmaceuticals_environment.pdf

- Bakomliggande vetenskapligt resonemang till de olika förslagen: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/study_report_public_consultation_pharmaceuticals_environment.pdf
 
 
 
 

Test
Bengt Mattson