Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Remisstiden för Sofia Wallströms andra delbetänkande från Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23) "Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna" gick ut i fredags. Remissvaret från LIF som jag har varit mycket delaktig i att ta fram stödjer utredningens förslag om att införa miljöhänsyn och miljöpremier inom ramen för det generiska utbytet. Detta kan inte vara någon överraskning för någon av er som har följt min blogg. Det är också glädjande att se att TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), som kommer att spela en central roll i ett framtida system, i sitt svar i stort stödjer utredningens förslag. TLV:s remissvar innehåller en rad intressanta frågeställningar som behöver bearbetas vidare i den kommande processen.

The public consulatation period on the report from the Pharmaceutical and Pharmacy Inquiry regarding environmental considerations in the pricing and reimbursement system ended this past Friday. The comments from LIF, which I have been heavily involved in developing, are in general very supportive to the recommendations in the report. This cannot be surprising to anybody who have followed my blog. I have written several blog posts supporting the ideas on green economic incentives in the Swedish pricing and reimbursement system.

I am also very happy to see that the comments from TLV (TLV - The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency in Sweden) are in general very positive. This is important since TLV will play a central role in a future implemented system. TLV have raised a number of relevant and very interesting issues in their comments. Issues that we will all have to work upon in order to secure a successful implementation of this world unique initiative!

Test
Bengt Mattson