Test
Bengt Mattson

I anslutning till World Water Week i Folkets Hus i Stockholm, delade igår Recipharm ut deras International Environmental Award för tionde gången. Lars Backsell från Recipharm överlämnade priset för 2017 till Professor Karen Kidd från McMaster University in Hamilton, Ontario. Ett stort skäl till att hon förärades priset är hennes klassiska "hel-sjö-experiment" med etinylöstradiol (se exempelvis denna PNAS-artikel).

Karen Kidd får sitt pris
Karen Kidd får priset från Lars Backsell

Utöver att Karen Kidd höll en presentation om sitt arbete så var det också kul att återse flera av de tidigare årens prisvinnare på scenen. Bland annat var de tre välkända forskarna Jerker Fick (från Sverige), Alisstair Boxall (från Storbritannien) och Klaus Kummerer (från Tyskland) på plats för att delta i en paneldiskussion om läkemedel och miljö.

Previous winners
Paneldiskussion med tidigare pristagare
Test
Bengt Mattson