Test
Bengt Mattson

Som ni säkert vet sen tidigare, om ni har följt mig här på bloggen under några år, så har Pfizer Sverige två huvudsakliga samarbetspartners vad gäller utbildning- och studentsamverkan: Karolinska Institutet (och då speciellt Bioentreprenörsprogrammet) och Stockholm Universitet. Ett av de samarbeten med KI som vi upprepar årligen är den så kallade Re-Think Tank. Två studenter kommer in under en 5 veckors praktikplacering och djupintervjuar ett tio-tal av våra medarbetare. Baserad på denna information, och vad helst mer som studenterna "plockar upp" under sin vistelse hos oss, ligger sen till grund för en presentation för vår ledningsgrupp och en skriftlig rapport med förslag på förbättrings-/förändringsprojekt som kan utföras som praktikprojekt eller kanditat/master/ex-jobbsarbeten. Årets två "re-Think tank-studenter Garrett Huwyler och Deeqa Ibrahim har idag gjort sin presentation för ledningsgruppen och vi kommer att dela dela arbete imorgon med all vår personal på vår Företagsinformation.

Garrett Huwyler och Deeqa Ibrahim
Bild på våra två Re-Think Tank studenter från KI

Garrett och Deeqa har identifierat en rad olika områden, och kommit med bra förslag på möjliga åtgärder, för att förbättra olika processer och förhållanden. Utan att här gå in på några detaljer så har de grupperat sina obesravtioner på följande sätt:

Recommendation 1 & 2: Business Physical Spacing and Networking
Recommendation 3: Information Technology Ticket System Modification
Recommendation 4: Individual Professional Training Tracts
Recommendation 5: In-House Mentorship & Trainee Program
Recommendation 6: Payment/Invoicing System
Recommendation 7: External Perspective
Recommendation 8: Fundamental Idea of Patients First
Recommendation 9: Vendor Training Modification

Några av dessa känns delvis igen från förra årets Re-Think Tank arbete (se blogginlägg från 9 juni förra året), medan andra var helt nya perspektiv och idéer. Ett stort tack till Deeqa och Garrett för ett mycket bra genomfört arbete!

Test
Bengt Mattson