Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Mitt favoritnyhetsbrev, MiljöRapporten Direkt, presenterar idag kort den Uppföljningsportal gällande miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen som Miljöstyrningsrådet och landsting och regioner för närvarande utvecklar. MiljöRapporten Direkt: "Bakgrunden till att portalen skapas är det långsiktiga samarbetet kring hållbar upphandling där landsting och regioner gemensamt tagit fram en uppförandekod. Med den nya portalen kommer det administrativa arbetet med att följa upp kraven i leverantörskedjan förenklas då alla uppföljningar kommer att administreras via portalen." Läs några av mina tidigare blogginlägg i frågan: 30 november 2012 och 4 september 2012

My favorite sustainability newsletter, MiljöRapporten Direkt, gives a short introduction today to the follow-up portal (uppfoljningsportalen.se) under development by Miljöstyrningsrådet (SEMCo) and County Councils in Sweden. The portal will allow for more efficient follow-ups of the social and environmental requirements in public procurement, as they are stated in the Conty Councils' Code-of-Conduct. For more details regarding the follow-up portal ("data-base") please read the following blog posts: Nov 30 2012 and Sept 4 2012.

Discussions are still ongoing regarding some details in the design/content of the portal. How detailed should the follow-up questions be? How do you secure appropriate level of confidentiality of data? The reference group supporting MSR and the County Councils in the development process will meet again on May 30, and the launch of the portal will take place on June 13. More to come!

Test
Bengt Mattson