Test
Bengt Mattson

Som jag skrev den 3 mars så pågår för närvarande ettt intensivt arbete inom SIWI/Swedish Water House klustergrupp Vatten och Läkemedel. I torsdags, den 5 mars, träffades så hela projektgruppen för en avstämning av vad som gjorts, och vad som planeras att göras, inom de fem olika tema-arbetsgrupperna samt i den samordnande kommunikationsarbetsgruppen.


En intressant idé om hur de olika föreslagna åtgärderna skulle kunna testas i praktiken presenterades av Erik Fiedler från Fresenius Kabi, ordförande i LIF:s Expertnätverk för Hållbar Utveckling. Många av de berörda intressenterna finns i Uppsala. Uppsala utgör ett avgränsat område där det finns mycket läkemedelsindustri, ett stort sjukhus, relevanta myndigheter och universitet, ett stort avloppsreningsverk och avfallsentreprenörer, apoteksaktörer samt konsumenter/patienter. Kanske skulle det gå att genomföra ett projekt "Testbädd Uppsala"? Hur fungerar ett "ekosystem" för ansvarsfull hantering av vatten- och läkemedelsfrågan i praktiken?

Testbädd Uppsala

Testbädd Uppsala


 
Arbetet går vidare, det ska bli spännande att se vad som knådas fram!
 
ENGLISH SUMMARY: As you know from my blog post of March 3, there have been a number of meetings within the frame of Swedish Water House/SIWI Clustergroup Water and Pharmaceuticals. In the projectgroup meeting on March 5, Erik Fiedler from Fresenius Kabi, chairman of LIF's Expert Network on Sustainable Development, presented an idea on a pilot project in the Uppsala region to implement proposals from all different sub-project groups. In the Uppsala region, you will find almost all relevant stakeholders represented, e.g. the pharmaceutical industry, County Council and a large hospital, MPA, universities, pharmacies, waste water treatment operators and waste management entrepreneurs, and consumers and patients of course. It will be interesting to see how the idea is developed!

Test
Bengt Mattson