Test
Bengt Mattson
Idag har jag deltagit i mycket intressanta diskussioner om läkemedel i miljön ("Pharmaceuticals in the Environment") på RIVM (nationellt miljöinstitut i Nederländerna som driver mycket av den nationella miljöforskningen och -utvecklingen) - "MilieuChem Tox symposium 2015". Jag var inbjuden för att ge industrins syn på utmaningen med läkemedelsrester i miljön och presenterade bland annat Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS) som vi i industrin ser som vårdat mest värdefulla inspel till EU-kommissionens arbete med sin PIE Strategy. Utöver mig som föreläsare hade RIVM också bjudit bland andra Alistair Boxall från University of York, Klaus Kummerer från University of Luneburg och Heike Schmitt från Utrecht University. Bra föreläsningar kom också från RIVM:s egna medarbetare såsom Caroline Moermond. Vad som verkligen glädjer mig är att vi till stor del är överens om vad som behöver göras. Det är klart att det skiljer sig i vissa detaljer som hur stora bidrag som olika föreslagna åtgärder de facto har för att hantera riskerna, men till stora delar som sagt var är vi överens. Jag är både glad och stolt över att vårt Eco-Pharmaco-Stewardship initiativ vinner mer och mer gehör!
Test
Bengt Mattson