Test
Bengt Mattson

Klimatfrågan är som ni alla vet extra het denna höst. I Köpenhamn skall i december ett nytt "Kyoto-avtal" förhoppningsvis färdigförhandlas. Det är därför extra kul att det amerikanska naturvårdsverket (US EPA - Environmental Protection Agency) har valt ut Pfizer till en så kallad "featured partner" på hemsidan för US EPA's Climate Leaders. Detta betyder bland annat att de mer än en miljon besökarna på hemsidan får ta del av vår koncernchef Jeff Kindlers beskrivning av Pfizers klimatarbete:

"At Pfizer, we recognize that climate change, and its potential impacts on global health around the world, is one of the most serious environmental challenges facing society today. As a health care company, we are committed to seizing opportunities throughout our business to lessen our impact on the climate and have set ambitious goals to drive our activities" —Jeffrey B. Kindler, Chairman and Chief Executive Officer of Pfizer Inc.

Det är också så att i US EPA's Climate Leaders senaste programbroschyr finns en redovisning av Pfizers reslutat av klimatarbetet. Jag tycker det är kul att vi får den uppskattning jag faktiskt anser att vi förtjänat för det arbete vi har gjort, och de fortsatt höga ambitioner vi har. Bilden nedan har jag visat tidigare på bloggen - den ger en bra sammanfattning av våra resultat.Förhoppningsvis kan våra och andra organisationers klimatmål och -resultat fungera som goda exempel vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn!

Test
Bengt Mattson