Test
Bengt Mattson

I dessa dagar står klimatfrågan högt upp på allas dagordning. Det pågående klimatmötet i Polen (COP24) är enormt viktigt för det internationella samfundets fortsatta klimatarbete och för FN:s alla medlemsstater. Rapporterna från mötet skapar hos mig inga stora förhoppningar om tydliga framgångar gällande en "framtida klimatsmart färdrikting"...

Men glädjande är att oavhängigt detta så sker enormt mycket bra arbete i enskilda länder, i ensklida företag och organisationer, samt bland många av oss "gräsrötter". Pfizers arbete med klimatfrågan sen 2000 har inspirerat mig under åren. Vill ni känna inspiration - att det går att minska sina utsläpp av växthusgaser och ändå skapa tillväxt - så klicka er vidare på dessa länkar:

- https://www.pfizer.com/responsibility/protecting_environment/climate_change

- https://www.pfizer.com/files/responsibility/protecting_environment/Pfizer-Climate-Change-Position-Statement.pdf

 

Test
Bengt Mattson