Test
Bengt Mattson

För en dryg vecka sedan publicerade Pfizer en pressrelease som beskrev hur Pfizer i USA skänker läkemedel till patienter som nyligen blivit uppsagda, som står utanför sjukförsäkringssystemet och som står på Pfizers läkemedel sedan minst tre månader. Syftet är att hjälpa människor att ha råd att fortsätta viktig läkemedelsbehandling. I USA saknar 46 miljoner människor sjukförsäkring vilket innebär att de måste stå för hela kostnaden för sjukvård och läkemedel. I den ekonomiska krisens spår har miljontals amerikaner blivit arbetslösa. Pfizers program innefattar 70 läkemedel, och behandling i 12 månader. Vi är stolta över initiativet som möjliggör för hårt drabbade människor att fortsätta ta de läkemedel de behöver. Något som jag dock finner intressant är hur detta initiativ har rapporterats i vissa svenska medier.

Ett par svenska medier skrev nyligen om Pfizers program, men tyvärr framgick inte förutsättningarna. I några notiser kunde man få intrycket att det bara gäller impotensläkemedel. Impotensläkemedel är dock bara ett av de 70 läkemedel som erbjuds amerikaner som efter läkarundersökning fått läkemedel ordinerade. Varför bara fokusera impotensläkemedel? Vad driver de journalister som medvetet vill "misstolka" eller "snedvrida rapporteringen" kring ett initiativ av denna typ.
Jag vill påtala bredden av initiativet. Pfizers program riktar sig till personer som:

- nyligen blivit arbetslösa
- saknar sjukvårdsförsäkring
- fått Pfizers läkemedel förskrivet av läkare och stått på detta under minst tre månader

Programmet gäller även deras familjer.

Test
Bengt Mattson