Test
Bengt Mattson

Nyckeltalsinstitutet gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende olika personalekonomiska nyckeltal, bland annat "jämställdhet". Det är med stolthet vi på Pfizer lyssnade på vår VD Malin Parkler när hon berättade om mätningen och att Pfizer utsetts till "bästa privata företag gällande jämställdhet".

Malin Parkler, VD Pfizer AB

Malin Parkler, VD Pfizer AB


De nyckeltal där Pfizer får högst poäng är likvärdiga löner för män och kvinnor, jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper inklusive ledningsgruppen.
Malin beskrev arbetet med jämställdhet på följande sätt: "Inom Pfizer är jämställdhet grundläggande. Vi jobbar aktivt med vår företagskultur för att säkerställa jämställdhet samt även mångfald och delaktighet. Jämställdhet, mångfald och delaktighet tillsammans skapar ett företag som inte bara är mänskligt utan som även har stor betydelse för verksamhetens framgång och konkurrenskraft. För att gå från ord till handling har vi lokala och globala arbetsgrupper där representanter från olika delar av organisationen tillsammans aktivt driver de här frågorna. Vi är otroligt glada för den här utmärkelsen som ger ett kvitto på att vi är på rätt väg."
Det är klart att man blir stolt!


ENGLISH SUMMARY: Pfizer won Nyckeltalsinstitutet's award "best private company: Equality"

Test
Bengt Mattson