Test
Bengt Mattson

I en rapport från US Joint Forces Command, dvs den amerikanska militären, som kommenteras i The Guardian uppvisas en oro kring att vi redan kring år 2015 kan nå toppen av oljeproduktionen, en tidpunkt ofta kallad "peak oil". Vad innebär då peak oil? En direkt konsekvens av detta är så klart att priset på olja riskerar att öka radikalt. Ett positivt perspektiv på det skulle kunna vara att det ökar intresset ytterligare för energisparåtgärder och satsningar på alternativa energikällor.
Även om vi oftast presenterar Pfizers globala klimat- och energimål i termer av "minskade utsläpp av växthusgaser" så är det såklart så att många av de åtgärder som genomförts är direkt kopplade till minskad energianvändning, och därigenom minskade energikostnader. Utöver att vi bidrar i kampen mot den globala uppvärmningen så ger en minskad energiförbrukning oss möjlighet:

"to effectively manage the financial implications and opportunities associated with a carbon-constrained world"

En bild jag ofta har visat här på bloggen är hur vi minskat utsläppen av växthusgaser genom åren.

Pfizers klimatarbete
Pfizers klimatarbete

Utöver att se denna typ av data som exempel på hur ett bolag deltar i kampen mot klimatförändringarna så kommer det bli allt viktigare, ju närmare Peak Oil som vi kommer, att också förstå att minskad fossil-energiförbrukning är en förutsättning för ett bolags kostnadskontroll framgent. Det ska bli spännande att se hur finansanalytiker och andra finansiella aktörer ställer sig till detta under de kommande åren.

Test
Bengt Mattson