Test
Bengt Mattson

Hur hänger Paris, patientföreningar och Dizza Tobak samman? Att möta våren i Paris är förresten aldrig fel…

Eiffeltornet - i ett soligt Paris...
Eiffeltornet - i ett soligt Paris...

Men nu är det faktiskt inte så att jag har varit ute och fotograferat Eiffeltornet (bilden ovan är tagen i höstas...). Nej, jag har istället suttit i möte med den avdelning inom Pfizer som vi kallar Alliance Development & Stakeholder Engagement. Som namnet beskriver så har vi under två dagar diskuterat hur vi samverkar med, och bygger fungerande ”allianser” med, våra olika intressenter. I fokus för diskussionerna var samverkan med patientföreningar och insatser som vi gör för att stärka patientens position i samhället.

Patienterna är såklart vår allra viktigaste intressent. Att förstå patientens behov, och förstå hur vi kan möta dessa behov, är centralt för de olika samverkansprojekt som vi driver. Det är viktigt med total öppenhet kring denna samverkan eftersom vi inte får riskera trovärdigheten för vare sig patientföreningar eller för Pfizer. Därför finns alla projekt som drivs i samverkan mellan industrin och patientföreningarna redovisade på Läkemedelsindustriföreningen LIF:s samverkansdatabas. Samarbetet mellan föreningarna och industrin styrs av ett väl genomarbetat etiskt regelsystem som du lättast tar till dig via "Handboken".

Låt mig ge ett litet axplock av de diskussioner som vi förde på mötet i Paris:

- European Patients Forum (EPF)

Nicola Bedlington, Executive Director EPF, beskrev de frågeställningar som står högst upp på EPF:s agenda. EPF representerar indirekt mer än 150 miljoner patienter genom de 42 europeiska patientföreingar som är EPF:s medlemmar. Baserat på EPF:s vison av "High quality, patient centered, equitable health care in Europe" preseterade Nicola EPF:s arbete kring bland annat "health literacy and a comprehensive Information-to-Patient strategy", "fighting health inequalites", "equal and timely access to diagnosis, treatment and support" och "HTA - health technology assessments". Inom dessa områden har vi i industrin och patienterna såklart mängder med gemensamma intressen och åsikter. 

- "How do we do pain socially unacceptable?"

Det finns undersökningar som visar på att 1 av 5 människor lever med smärta. Väldigt många av dessa lever omedvetandes om att det kan finnas god hjälp att få. Men då behöver vi öka medvetandet om smärta i samhället, samt ge patienter en riktig diagnos och sedan relevant behandling och stöd. Här finns enormt mycket för patientföreningar och industri att göra i god samverkan!

- Nya läkemedel på väg ut på marknaden

Vi tittade in i våra olika affärsenheters "pipelines". Vilka nya läkemedel har vi på gång, och vilka nya behandlingsmöjligheter och hjälp till behövande människor ger dessa produkter upphov till? En möjlighet för er att få en uppfattning av vad som är på gång är att titta på clinicaltrials.gov. Här redovisas alla pågående kliniska prövningar. Ytterligare ett bra exempel tycker jag på hur industrin idag blivit mycket bättre på att öppet och transparent redovisa sin verksamhet.

- Patienters olika situationer, möjligheter och behov runt om i världen

Som jag delvis berörde i mitt inlägg "CSR - en intergrerad del av affären" i måndags (29 mars) så är såklart patientens situation enormt varierande beroende på vilket land och marknad som vi tittar på. Vi har inte bara helt olik finasiell styrka, utan olika sjukdomsmönster och olika väl fungerande (eller helt icke-fungerande) hälso- och sjukvårdssystem. Pfizers roll, och vår samverkan med patientorganisationer påverkas självklart av vilka behov som patienten har på den speciella marknaden. - Exempel på "best practices" (dvs goda exempel) vad gäller samarbetsprojekt mellan Pfizer och patientföreningar från olika delar av världen. Vi fick möjligheten att studera en mängd olika posters, exempelvis:

---- "Helping Families Identify and Cope with Demetia" (Belgien)

---- "Canadian Metastatic Breat Cancer Awareness Day" (Kanada)

---- "The KOALA Project: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Rehabilitation at Municipal Healthcare Centres and Hospitals" (Danmark)

---- "The Healthiest Nation in the World 2015 Campaign" (Finland)

----"Yes But, No Butt - The Tobacco Free Standards Drama" (Irland)

---- "A Medical Textbook Written from Patients' Perspective" (Japan)

---- "Advocating Sound Smoking-Cessation Treatment Reimbursement Policies" (Norge)

---- "World Kidney Day - Comedy for a Serious Cause" (Portugal)

Vårt svenska bidrag till posterutställningen var "Pfizer Sweden and Web 2.0: The Environmental & Responsibility Blog", dvs en presentation av hur vi arbetar med intressentdialogen via denna blogg, men också en fortsatt utveckling kring användning av de sociala medierna ("Web 2.0").

Extra kul var det att kunna diskutera användningen av sociala medier, och hur dessa kan hjälpa exempelvis patientföreningar med att nå ut i samhället för att skapa ökad medvetenhet, med exempel från vårt projekt Dizza Tobak. Dizza Tobak drivs av SAMBA i samarbete med A Non Smoking Generation, och i dagarna har en mängd spännande videofilmer och andra typer av bidrag laddats upp på dizzatobak.se av skolungdomar runt om i Sverige. Och just idag, första april, inleds omröstningen. Gå in, titta på alla underbara bidrag, och lägg din röst på dina favoriter. Skolklasserna tävlar om priser värda totalt 100 000 SEK. Vilken skolklass har gjort "världens bästa anti-tobakskampanj"?

Test
Bengt Mattson