Test
Bengt Mattson

I Motala & Vadstena Tidning kunde man igår läsa en debattartikel skriven av Daniel Fredriksson från Kristdemokraterna "Dags att införa pant på läkemedel!". Jag måste erkänna att jag blir lite överraskad av debattartikeln - jag förstår inte riktigt vilket problem det är Daniel F vill åtgärda genom att införa ett pantsystem kopplat till läkemedelsförpackningar. Jag vill hävda, och jag anser att det finns stöd för det i artikeln "Handling of unused presciption drugs - knowledge, behaviour, and attitude among Swedish people" (huvudförfattare Matilda Persson, på LIF - Läkemedelsindustriföreningen), att vi har redan idag ett väl fungerande system för återlämning av överblivna läkemedel. Artikeln redovisar att cirka 85% av svenskarna är medvetna om att man ska lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteken och undersökningar visar att cirka 75% också gör det eller kommer att göra det. I de fall de inte återlämnas så hamnar de i stor utsträckning i hushållssoporna - vilket även om det inte är bästa lösning ändock är "second best". En stor del av hushållssoporna i Sverige förbränns vilket förhindrar att läkemedelssubstanserna skulle kunna "läcka ut" i miljön.

Det är också intressant att titta på hur stor återvinningsgrad vi har på burkar och flaskor där vi haft ett pantsystem på plats länge. Där når man upp till en återvinningsgrad på cirka 85% - egentligen inte så mycket högre än återlämningsgraden på läkemedel... Jag har således personligen svårt att förstå att det skulle kunna anses vara ekonomiskt rimligt, tekniskt genomförbart, eller ens miljömässigt motiverat att införa ett pantsystem på läkemedelsförpackningar. Det är i sig en obehaglig tanke tycker jag att man skulle komma med sina överblivna läkemedel till ett apotek och där stå och plocka upp dem för att de skall kontrollräknas på något sätt så att jag får rätt pant tillbaka. Nej, låt oss slå vakt om det system vi har som fungerar generellt sett bra. Låt oss tillse att det vidmakthålls även efter en apoteksomreglering. Tittar man på liggande lagrådsremiss om apoteksomregleringen så ser de ut som om apotek även i fortsättningen ska vara den plats där vi återlämnar våra överblivna läkemedel. Gott så tycker jag!

Test
Bengt Mattson