Om bloggen

Om bloggen

Pfizers miljö- och ansvarsblogg av och med Bengt Mattson

Jag jobbar med CSR och miljöfrågor på Pfizer AB. Jag har jobbat i läkemedelsindustrin sen 1993 då jag disputerade inom polymerkemi på KTH. Hållbar utveckling, bland annat frågor gällande läkemedels miljöpåverkan, har blivit allt viktigare under dessa år. Jag tror att i stort sett alla håller med om att företag idag har många olika typer av ansvar.

För oss i läkemedelsindustrin sträcker sig ansvaret längre än forskning och utveckling, tillverkning och leverans av mediciner till människor runt om i världen. Vi måste säkerställa att allt detta görs på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbar sätt. Ett företag lever inte isolerat i samhället utan utgör en integrerad del därav!

Bengt Matson
Bengt Matson

På bloggen presenterar jag min syn gällande hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande (CSR – Corporate Social Responsibility). Jag ger såklart exempel från Pfizer men också från läkemedelsindustrin i stort, samt från andra industrigrenar och organisationer. De perspektiv som jag har på dessa frågor påverkas troligen inte bara av mina arbetslivserfarenheter utan också av mina personliga erfarenheter. Jag är född 1965 och har en son. Jag är mycket intresserad av idrott och hälsa, samt kultur – och då speciellt fiol och folkmusik

Jag inbjuder dig till en interaktiv diskussion! Kommentera direkt här på bloggen eller skicka e-post till [email protected]

My name is Bengt Mattson. I have been working in the pharmaceutical industry since my PhD-degree back in 1993. I work with Corporate Social Responsibility and Environmental Affairs at Pfizer AB in Sweden. Throughout these years, all issues around sustainability, such as the possible environmental impact from pharmaceutical manufacturing and use, have received more and more interest. I believe everyone today would agree that a corporation like Pfizer have multiple responsibilities. Not only the innovation, manufacturing, and supply of medicines to patients around the globe, but also securing that those tasks are done sustainably. A company can never be isolated from society, it has to act as a responsible citizen.

If you follow this blog I will present my views on sustainability and corporate social responsibility (CSR). I will give examples from Pfizer specifically and the pharmaceutical industry in general, but also from other industries and organizations. My perspectives on all these issues are most likely not only impacted by my work experiences but also influenced by my different personal experiences. I was born in 1965, and I am the father of a son. I have a strong personal interest in sports, health and culture – especially my violin and folklore music

I invite you to an interactive discussion! Please comment my blog post or send me an e-mail on [email protected]