Test
Bengt Mattson

Idag försvarade Marlene Ågerstrand sin licenciatavhandling kallad "Improving the transparency and predictability of environmental risk assessments of pharmaceuticals" på KTH i Stockholm.

Marlene presenterar avhandlingen
Marlene presenterar avhandlingen

Marlene har i sitt arbete bland annat i detalj studerat framtagandet och användandet av det svenska miljöklassificeringssystemet för läkemedelssubstanser på fass.se. Systemet som Marlene kallar SECIS (Swedish Environmental Classification and Information System for pharmaceuticals) är ett system som har tagits fram av LIF (Läkemedelsindustriföreningen) i samarbete med följande intressenter: Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Apoteket AB och Stockholms Läns Landsting. Ni kan läsa mer om systemet via denna länk.

Även om jag och Gisela Holm (ekotoxikolog på AstraZeneca) representerande läkemedelsindustrin hade en rad små anmärkningar och kommentarer så är arbetet i stort sett bra. Avhandlingen innehåller många goda förslag på hur vi kan förbättra miljöklassificeringssystemet vilket är alldeles utmärkt. Men avhandlingen diskuterar också i mer generella termer hur riskbedömningar av läkemedelssubstanser kan förbättras, och det är minst lika viktigt! Den diskussionen inkluderar såklart ett eventuellt ökat användande av så kallade icke-standardiserade tester. En del av Marlenes avhandling handlar om hur riskbedömningens resultat förändras beroende på om data från icke-standardiserade tester tas med i bedömningen eller inte. På bilden nedan så för opponenten Professor Cynthia de Wit en sådan diskussion med Marlene.

 

Cynthia de Wit opponerar...
Cynthia de Wit opponerar...

Det glädjer mig att Marlene kommer att fortsätta att titta på användandet av icke-standardiserade tester. Hon visar i sin avhandling att det för många data från icke-standardiserade tester kan ifrågasättas såväl relevans som riktighet. Vi har alla ett stort intresse av att relevanta och rättvisande data ligger till grund för våra riskbedömningar. Men vi har en lång resa kvar - betänk bara hur lång tid det tog innan dagens standardiserade tester verkligen blev standardiserade...

Marlenes presentation av sin avhandling och vår diskussion kring stora eller mindre aspekter på riskbedömningar är ett bra exempel på erfarenheter som jag möter i mitt arbete här på hemmaplan. Men som jag skrev redan i rubriken ovan - det är "olika världar" vi lever i på denna planet....

Hela nästa vecka kommer jag att vara i Uganda. Jag skall besöka Pfizers institut i Kampala, kallat Infectious Diseases Institute (IDI) där vi bland annat utbildar läkare och syrror.


Ni kommer kunna följa mina intryck här på bloggen. Jag kommer att följa med läkare ut i byar runt om i Uganda och se deras patienters vardag. Jag misstänker att det blir mycket starka upplevelser. Några som besök IDI tidigare har beskrivit det på följande sätt: "A life changing experience"

Jag kommer att blogga på engelska under nästa vecka för att inte bara ni här hemma i Sverige skall kunna följa med på resan. Och det är kanske lika bra att börja redan nu, with some English brief background to Infectious Diseases Institute.
IDI in Uganda
Overview: Pfizer, Accordia Global Health Foundation, Makerere University, the Infectious Diseases Society of America, the Pangaea Global AIDS Foundation and other organizations partnered to establish the Infectious Diseases Institute (IDI) in Uganda in 2004. The IDI, a major medical training and research center headquartered within Uganda’s Makerere University, aims to improve health in Africa by training medical professionals and providing them with skills and resources to use in their communities.

Goal: To build capacity of health systems in Africa for the delivery of sustainable, high quality care and prevention of HIV/AIDS and related infectious diseases through training, research and advanced clinical services.

The Need: Four million health care workers are needed to fill the gap in developing countries—not only specialists such as doctors, nurses, pharmacists, and lab technicians—but also health care management and support workers.

Partners: IDI partners with many governmental and nongovernmental organizations, academic institutions, corporations and private foundations to advance its mission.

Results: - Trained more than 4,830 health care workers from 27 African countries since 2004. IDI trained workers indicate they have trained, on average, 20 additional health care workers per month. - Provides care and treatment to approximately 9,000 patients annually

The trained haelth care workers come from several countries on the African continent.

If you want to know more about IDI and about the environment where the patients live, please follow me on the blog during the week of October 18.

Test
Bengt Mattson