Test
Bengt Mattson

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson oroas över att ungdomar lätt kan få tag på cigaretter och snus.  Ett nytt lagförslag som presenterades i veckan ska göra det möjligt att stoppa tobaksförsäljningen i en affär som säljer till minderåriga. Du kan läsa kommentarer om förslaget bland annat på Aftonsbladets hemsida samt på Fredrik Söderhielms blogg (generalsekreterare på A Non Smoking Generation).

Jag håller med Fredrik Söderhielm att
"Tyvärr fungerar inte den nuvarande 18 åriga åldersgränsen, men ej heller nya lagförslaget kommer att ställa det till rätta enligt vår uppfattning."

Det behövs tuffa tag mot de som bryter mot lagstiftningen, men det är också så att vi måste jobba än hårdare i samhället med tobaksprevention. Låt oss hjälpas åt att försöka skapa en kultur där det inte finns en efterfrågan på tobak, åtminstone inte bland de minderåriga.

Ett sätt för de unga själva att delta i skapandet av en "anti-tobaks kultur" är genom deltagande i projektet Dizza Tobak. Dizza Tobak drivs av SAMBA i samarbete med A Non Smoking Generation med stöd av Pfizer. Projektet inkluderar bland annat en pristävling för landets alla skolklasser (årskurser 5 - 8), med ett totalt prisvärde på 100 000 SEK. Uppdraget till ungdomarna är att ta fram den bästa anti-tobakskampanjen någonsin. En utmaning värd namnet!

Välkomna in i kampen mot tobaken! Delta i Dizza Tobak!

Test
Bengt Mattson