Test
Bengt Mattson

Idag anordnade Skandia, tillsammans med En Frisk Generation och Karolinska Institutet, en konferens på temat "Ohälsans pris".
Ohälsans pris
Att samhällskostnaderna för ohälsa är stora råder det förstås ingen tvekan om - och att ohälsa leder till stort mänskligt lidande är även det självklart. Det Skandia tillsammans med sina samarbetspartners idag dock mycket tydligt visade är att vinsterna för såväl individ som samhälle är mycket stora om ohälsa förebyggs. Samhället måste satsa mer på prevention.
För mig som jobbar i läkemedelsindustrin påvisar inte bara detta vikten av vaccinationer, utan också att vi måste hitta program och affärsmodeller för ytterligare preventionsinsatser. Har ni följt min blogg de senaste åren vet ni att jag ofta citerar vår förre koncernchef Jeff Kindler (“The Great Debate”, March 17, 2010):
“It’s time to move beyond simply helping people get better after they get sick. Shouldn’t we help them keep from getting sick in the first place?”
Det finns enormt mycket vi kan bidra med vad gäller att förebygga flera av de riskfaktorer som diskuterades på dagens konferens (kraftig övervikt, fysisk inaktivtet, rökning och andra missbruk).
Gå in på twitter och följ diskussionen via hashtaggen #Ohälsanspris

Test
Bengt Mattson