Test
Bengt Mattson

Idag har jag deltagit i LIF:s informationsdag Regulatory Affairs. Hela eftermiddagspasset ägnades åt hur hållbarhetsfrågor (dvs såväl miljömässigt ansvarstagande som socialt ansvarstagande i hela försörjningskedjan) hanteras inom offentlig upphandling av läkemedel.
Agenda LIF Reg-dag 25 nov 2015
Upphandling och hållbarhetskriterier är en fråga som i allra högsta grad berör våra Regulatory Affairs-avdelningar inom läkemedelsbranschen. Medarbetarna på Regulatory Affairs sitter på mycket av kunskapen om hur våra försörjningskedjor ("supply chains") ser ut, och var någonstans i våra arkiv (fysiska såväl som digitala) vi kan hitta efterfrågad information. Regulatory Affairs medarbetare är också oftast kunniga vad gäller var någonstans i företagen vår hållbarhetskompetens står att finna. De är på många sätt "spindeln i nätet". Med tanke på detta var det med stor tacksamhet jag fann mig inbjuden att tillsammans med Pauline Göthberg (nationell samordnare för ansvarsfull upphandling på landsting och regioner) beskriva hållbarhetskraven, hur de följs upp och de utmaningar vi ser. Såväl från mitt industriperspektiv som från landstingens perspektiv.
Jag har många gånger diskuterat hållbarhetskriterer i upphandlingen här på bloggen. Som industri välkomnar vi rättvisa, relevanta och tuffa krav. Viktigt dock är att våra svar betyder något - är det rimligt att lägsta pris nästan alltid vinner? -  och att det sker uppföljning. Har ni följt min blogg så vet ni att jag är mycket kritisk till den synnerligen begränsade uppföljning som har skett tidigare år. Det är således med glädje vi kan notera en ökad aktivitet från landsting/regioner, men också apotekskedjor som även de har börjat ställa motsvarande krav på det receptfria sortimentet. Processen kring själva uppföljningen och hur pass detaljerad den ska vara var några av de frågeställningar jag och Pauline diskuterade på mötet dag. Det gläder mg mycket att också landstingen ser behovet av att förbättra processen och säkerställa att frågeformulären och övrig uppföljningsdokumentation hamnar på rimlig nivå.
Diskussionerna fortsätter den 9 december på mötet med LIF:s Expertnätverk Hållbar Utveckling då även LIF:s Expertnätverk LOU är inbjudna. På det mötet deltar utöver Pauline Göthberg även Anders Olsson och Jenny Forsell från VGR som genomfört landstingens första revision på fabrik gällande hållbarhetskrav och läkemedel (se blogginlägg från 4 september).

Test
Bengt Mattson