Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: I dagens MiljöRapporten Direkt (ett dagligt nyhetsbrev från MiljöRapporten) kan man läsa om att ministerrådet nu har spikat kravet på obligatorisk CSR-redovisning (redovisning av "icke-finansiell information") för större bolag (fler än 500 anställda). MiljöRapporten Direkt skriver att "Kraven innebär att företag från och med 2017 på årsbasis ska presentera hur deras verksamhet påverkar och relaterar till miljöfrågor, sociala frågor, frågor kring anställning såsom arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt antikorruption och mutor."


In today's issue of my favourite environmental newsletter "MiljöRapporten Direkt" (from MiljöRapporten) you could read that the Council of Ministers now have made their supportive decision  regarding CSR reporting, or actually reporting of non-finacial information, for large corporations in Europe (above 500 employees). I have briefly discussed the initiative previously here at the blog, see for instance my blog post from June 26 or more on EU's reporting directive via this link. MiljöRapporten Direkt shortly describes the decision by the Council of Ministers this way: "Requirements mean that companies from 2017 on a yearly basis will have to present how their activities affect and relate to environmental issues, social issues, issues related to employment, such as working environment, respect for human rights and anti-corruption and bribery."
You can find more information regarding reporting of "non-financial information" on the website of CSR Sweden. There is among other things a web-TV session with  Jan Noterdaeme from CSR Europe where he states that ”Legislation on CSR Reporting would shake many industries”...

Test
Bengt Mattson