Test
Bengt Mattson
NFC_CMYK
Som ni säkert vet så är jag ordförande i nätverket CSR Sweden. Idag är CSR Sweden ett ledande nätverk och mötesarena för det engagerade näringslivets diskussioner och opinionsbildning inom CSR-området. Verksamheten startade dock som ett "litet projekt" för mer än tio år sedan av Stiftelsen Svenska Jobs and Society (NyföretagarCentrum Sverige). Tanken att ett samhälles välfärd är beroende av en kontinuerlig tillkomst av nya, hållbara företag har gjort NyföretagarCentrum Sverige till ett av landets ledande CSR-aktörer. NyföretagarCentrum runtom i Sverige hjälper årligen 5000 - 10000 nya företag genom kostnadsfri rådgivning att komma igång. Företag startade med stöd av NyförtetagarCentrum har unikt låg konkursandel. Verksamheten finansieras i huvudsak av lokalt näringsliv som vill ha och tror på ett levande företagsklimat och att alla företag en gång har varit små.
Det är med glädje jag nu kan berätta att det första NyföretagarCentrum med tematisk inriktning har bildats. Temat är "Kreativ", och inledningsvis fokuseras kreativa näringar av typen musik, film, dans och teater. Jag är glad och stolt över att ha fått en förfrågan om att ingå i styerlsen för NyföretagarCentrum Kreativ. Vid vårt första styrelsemöte den 10:e juni så åt vi en god tårta efter att styerlsen hade konstituerats :-)
Nyföretagarcentrum Kreativ startas
Jag ser med glädje fram emot det fortsattta arbetet med NyföretagarCentrum Kreativ. Vilken lyx att få kombinera mitt stora musikintresse med mitt stora engagemang för CSR, entreprenörsskap och nyföretagande!
Test
Bengt Mattson