Test
Bengt Mattson

Jag har idag på förmiddagen deltagit i Handelskammarens, i Kista/Sollentuna, styrelsemöte. Mötet hölls denna gång hos oss på Pfizer i Silverdal, Sollentuna.

Utöver de vanliga punkterna på styrelsemötet, exempelvis planering inför eller utvärdering av olika samarbetsinitiativ mellan Handelskammaren och Sollentuna Kommun och/eller Kista, presenterade jag också kort de diskussioner som vi för kring vårt tjänsteutbud. Som jag bland annat kort beskrivit på blogginlägget från den 29:e mars så ser jag tydligt trenden att kanske framför allt på de mer mogna läkemedelsmarknaderna, som exempelvis här i Sverige, så blir utbildningsprogram, stöd- och motivationsprogram och andra typer av hälsopromotions- och preventionsinitiativ en allt viktigare del av vårt erbjudande till samhället. Exempel på denna typ av initiativ är minhjartskola.se, varje-dag-räknas och riskkalkylatorn Smart Heart:

Riskkalkylatorn Smart Heart
Riskkalkylatorn Smart Heart

Jag ser dessa initiativ som en viktig del, och en spännande utveckling, av vårt CSR-arbete och vårt ansvarstagande. Vi hjälper till att skapa en god hälsa i samhället genom att förebygga ohälsa. Det som vi måste lyckas med är att hitta fungerande marknadsmodeller för denna typ av tjänsteutbud. Så länge de har karaktären av "give-aways" så säkrar vi inte långsiktig hållbarhet. Jag tror också att det finns risk för att inte tjänsten uppskattas och nyttjas till dess fulla potential - "det som är gratis, ger inte samma känsla av värde"...

Roligt idag var att bland annat Eva Pethrus från Microsoft visade på många spännande idéer och erfarenheter från Microsoft vad gäller att hitta affärsmodeller för olika typer av tjänster, exempelvis kring IT och lärande. Jag tror att det finns enormt mycket vi kan göra i samverkan mellan olika delar av näringslivet men också det offentliga för att nyttja den fulla kraften som dagens teknologier möjliggör. Jag är övertygad om att jag kommer komma tillbaka till dessa diskussioner många gånger här på bloggen framgent. Jag är enormt intresserad av att få er läsares kommentarer och idéer. Hur kan vi med hjälp av fungerande marknadsmodeller främja utvecklande och tillväxt av tjänster och produkter som ger ökat medvetande samt hjälp och stimulans till att exempelvis själv förebygga ohälsa, och därigenom minska belastningen på hälso- och sjukvården? Och hur stor del av "vinsten detta ger till samhället" skall vi som leverantör av tjänsterna få? Och hur beräknas förresten exempelvis värdet av att tusentals ungdomar avstår tobak, och att vi därigenom minskar mängden tobaksrelaterade sjukdomar i framtiden?

CSR, Corporate Social Responsibility, handlar inte bara om välgörenhet, varumärkesbyggande och riskminimering, utan också om nya affärsmöjligheter som genererar win-win-lösningar för hela samhället. I många fall passar dock dessa utmärkta initiativ inte in i våra vanliga besluts- och affärsprocesser. Låt oss hjälpas åt att säkerställa att det problemet löses. Släpp idéerna loss - det är vår (eller till och med sommar...)!

Test
Bengt Mattson