Test
Bengt Mattson
SWEDISH SUMMARY: Folkhälsomyndigheten (sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och delar av Socialstyrelsen) har nu startat sin verksamhet. Denna nya myndighet har bland annat ansvaret för arbetet gällande miljöns påverkan på hälsan, liksom ansvaret för miljö- och folkhälsorapporteringen. För mig som arbetar med miljöfrågor inom hälso- och sjukvårdssektorn är det då självklart intressant att se hur myndigheten ser på kopplingen mellan miljö och hälsa. På myndighetens hemsida presenteras deras syn vad gäller hälsa och folkhälsans kopplingar till de svenska miljömålen.
The Public Health Agency of Sweden (in Swedish: Folkhälsomyndigheten) started its operations Jan 1, 2014. The agency is a merger of the Swedish National Institute of Public Health (Folkhälsoinstitutet) and the Swedish Institute for Communicable Disease Control (Smittskyddsinstitutet). Most of the work concerning environmental health and the responsibility for environment and public health reports at the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) has also been transferred to the new agency. The latter responsibility is of course one of many things that is of interest for someone like me working with sustainability issues within the healthcare sector. At the agency's website, you will find their view on connections between public health and the Swedish Environmental Objectives (information is still only available in Swedish unfortunately). Connections are identified and presented for 9 out of 16 environmental objectives.
Test
Bengt Mattson