Test
Bengt Mattson

Idag refererar tidningen Ny Teknik från förra veckans seminarium på KTH "Droger på drift" i en artikel kallad "Här rinner medicin ut i avloppsvattnet". Du kan läsa mina reflektioner från seminariet i blogginlägget från 28 januari. Jag tycker det är intressant att notera att Ny tekniks artikel inte nämner något kring Läkemedelsverkets (LV) förslag om att förmånssystemet bör ses över. Rådande system premierar endast "lägst pris" och ser inte till långsiktig hållbarhet. Jag tycker det finns stora skäl att vara tydlig med att det till stor del är den produktion av lågpriskopior som sker i utvecklingländerna som gett upphov till den typen av stora utsläpp som Joakim Larsson och andra forskare rapporterat om.

Jag skulle önska att debatten kunde omfatta inte bara Läkemedelsverkets föslag kring förändringar i GMP-reglemente och godkännandeprocessen utan också kring vårt svenska förmånssystem - vår inhemska "marknadsmodell". Det är självklart så att det till och med potentiellt är lättare att göra ändringar i ett system som vi själva styr över än att få med oss hela EU i en förändring av GMP-systemet. Jag säger inte att man inte skall försöka det också, men det kommer att ta lång tid. Varför får inte disksusionen om förmånssystemet större uppmärksamhet - är det beroende på att det då blir en direkt koppling till vår egen läkemedelnota och våra svenska skattekronor...

Test
Bengt Mattson