Test
Bengt Mattson
Läkemedelsverket - en av de viktigaste aktörerna vad gäller miljöfrågor inom läkemedelssektorn Den 1 september börjar Charlotte Unger sitt arbete som miljöchef på Läkemedelsverket. Läkemedelsverket (LV) som är så kallad sektorsmyndighet för miljöfrågor inom läkemedelssektorn har en mycket viktig roll att spela vad gäller dagens och morgonsdagens frågeställningar. Vi har från läkemedelsindustrin länge haft ett gott samarbete med LV kring miljöfrågor och ser självklart med glädje fram emot det framtida samarbetet med Charlotte. Ett av de viktiga samarbetsområdena är självklart miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser på fass.se (www.fass.se) där Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillsammans med LV och ett antal övriga intressenter (Sveriges Kommuner och Landsting, Apoteket och Stockholms Läns Landsting) har tagit ett världsunikt initiativ. Jag är övertygad om att vi utöver miljöklassificeringen på fass.se även kommer titta på frågor kopplat till klimatförändring men även frågeställningar som har beröring med socialt ansvarstagande. Det finns mängder med områden där vi kan nå mycket goda framgångar om vi slår allas kloka huvuden samman!
Test
Bengt Mattson