Test
Bengt Mattson

Nu är det inte många dagar kvar innan jag går på sommarsemester. Jag jobbar idag och imorgon fredag, sen blir det två dagar - måndag och tisdag - nere i Almedalen. Sen inleds semestern direkt med spelmansstämmor uppe kring Siljan - underbart!


Det sker som vanligt enormt mycket spännande i Almedalen, så jag vet ännu inte riktigt precis hur mitt eget program kommer att se ut.


Klart är åtminstone att jag under måndagen bland annat kan hittas på CSR Swedens seminarium 09.30 samt på Briggen Tre Kronor klockan 13.30 - då ska jag ju vara med i paneldiskussionerna:


Hur påverkas framtiden av lagen om redovisning av 
icke-finansiell information?

Arrangör: CSR Sweden


4/7 2016, 09:30 - 10:15 Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, "Skandias trädgård"
 
Recept för en hållbar upphandling av läkemedel


Arrangör: Trossa AB, Hållbara Hav, Kemikalieinspektionen, Länsförsäkringar Stockholm, Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum


4/7 2016, 13:30 - 14:30 Briggen Tre Kronor, fartyg, "Inre hamnen"
 
Det har verkligen varit ett par hektiska veckor här på slutet av våren. Mängder med spännande möten och diskussisoner som bär långt in i hösten och även in i nästa år. Ska jag peka ut tre möten speciellt så får det bli de följande:


14/6: Möte med referensgruppen gällande aktivitet 3.4 i Nationella Läkemedelstrategins (NLS) nya handlingsplan: "Miljöbedömning av receptfria läkemedel". Flera av er kommer säkert ihåg allt arbete gällande frantagandet av en miljöbedömningsmodell för läkemedelsprodukter som jag och många andra jobbade med inom den tidigare handlingsplanen i NLS (punkt 7.2). Kopplingen mellan NLS 7.2 i den tidigare handlingsplanen och NLS 3.4 i den nya finns beskrivet i mitt blogginlägg från 22 april. Den 14 juni träffades vi för första gången i den referensgrupp jag har till min hjälp i arbetet med NLS 3.4. Vi gjorde vid detta möte en grovplanering av projektet och planerade in ett antal träffar under hösten som förhoppningsvis säkerställer att projektet blir framgångsrikt. Uppdraget är beskrivet på följande sätt i handlingsplanen:


Miljöbedömning av receptfria läkemedel

Huvudansvarig: Läkemedelsindustriföreningen

Testa miljöbedömningsmodell som utvecklats av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillsammans med sektorns intressenter

Sammanfattning

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har tillsammans med sektorns intressenter utvecklat en miljöbedömningsmodell som tar hänsyn till såväl utsläpp av läkemedelssubstans vid tillverkning som naturresursutnyttjande. Modellen behöver testas för att identifiera eventuella behov av justeringar. Det behöver även utvärderas hur miljöbedömningen kan kommuniceras och om det föreligger någon betalningsvilja för ett miljöbedömt läkemedel hos slutkonsument. Faller en sådan pilotstudie väl ut för receptfria läkemedel kan dessa resultat komma att ligga till grund även för miljöhänsyn inom ramen för generiskt utbyte i enlighet med förslaget i Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23).

Genomförandeplan

Ett antal receptfria läkemedelsprodukter kommer att miljöbedömas 2016 med hjälp av den modell som utvecklats inom nationella läkemedelsstrategin. Pilotstudien utvärderas löpande av en arbetsgrupp där alla berörda aktörer deltar.


21/6: Den 21 juni överlämnades formellt Karin Lonaeus rapport gällande upphandling som styrmedel för att nå visionen av hållbara läkemedel av SIWI till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek. Rapporten har tagits fram som en del av arbetet inom SIWI:s klustergrupp Vatten och Läkemedel (bland annat kort beskrivet i mitt blogginlägg från 14 april). Upphandling av läkemedel kommer att vara på agendan under hela hösten eftersom Upphandlingsmyndigheten då kommer att se över alla hållbarhetskriterierna som används av landsting och regioner idag. Som jag ofta har påpekat: Industrin välkomnar kraven så länge de är relevanta och rimliga, samt om de följs upp och betyder något för upphandlingsbesluten. Uppföljningen släpar forfarande efter. Det kommer säkert att diskuteras mer i detalj på Almedalsseminariet på måndag klockan 13.30.


28-29/6: De två senaste dagarna har jag varit nere i Bryssel och arbetat tillsammans med mina kollegor i IAI PIETF (Inter-Association Industry initiative: Pharmaceuticals In the Environment Task Force). Huvudfokus i våra diskussioner har såklart EPS (Eco-Pharmaco-Stewradship) varit. Kort intro om EPS hittar ni på blogginlägget från 16 mars. Extra stor fokus under diskussionerna la vi denna gång på ansvarstagande i leverantörskedjan och vilka åtgärder som vi från industrins sida kan/ska göra gemensamt, respektive som enskilda företag, för att minimera oacceptabla utsläpp av aktiv substans från tillverkning. Ett arbete som vi kommer lägga ytterligare kraft på under hösten.


Det blir nog en spännande höst i år igen. Men först ett par dagar i Almedalen och sedan semester. Om det blir ytterligare något blogginlägg innan jag går på semester återstår attt se, men det kommer helt säkert ett antal tweets från min sida under Almedalsvistelsen (twitterkontot @CSRBengt).
 

Test
Bengt Mattson