Test
Bengt Mattson

Idag samlas många tusen politiker, tjänstemän, lobbyister, aktivister och andra intressenter i Köpenhamn för att på olika sätt medverka i FN:s stora klimatmöte, COP15. En sökning på "Klimatmötet i Köpenhamn" på Google ger över 630 000 träffar... Såklart i det närmaste ett ogenomträngligt informationsberg för den intresserade. Min rekommendation är att ni hittar ett par websidor och/eller tryckta medier som ni anser trovärdiga och följer rapporteringen via dessa.
Två möjliga alternativ är såklart våra stora dagstidningar, SvD och DN. Båda tidningarna har såväl på nyhetsplats (DN om klimatmötet i Köpenhamn, SvD om klimatmötet i Köpenhamn) som på debattsidorna idag mängder med spännande information. Och mer lär komma fram till den 18 december då mötet avslutas.
Extra spännande tyckte jag att det var att se vilka debattörer och vilket perspektiv som lyftes fram på SvD Brännpunkt respektive DN Debatt denna smått historiska dag.

Johan Rockström (Stockholm Environment Insitute) och Anders Wijkman (Tällberg Foundation) skriver på SvD Brännpunkt att
"Miljoner människors högt ställda förväntningar riskerar att komma på skam om inget bindande avtal nås i Köpenhamn. Nu måste de politiska ledarna mobilisera. Klimatarbetet behöver en nystart." 8 förslag för denna nystart presenteras, bland annat att tvågradersmålet i sig är alltför riskabelt. Redan två graders temperaturhöjning kommer ge enorma miljökonsekvenser...

DN Debatt skriver Kjell Aleklett, Globala energisystem vid Uppsala Universitet, att
"Kolet och oljan räcker helt enkelt inte för att utsläppen i atmosfären ska nå de nivåer som FN:s klimatpanel utgår från i sina framtidsscenarier. Jag ifrågasätter inte att utsläppen av växthusgaser påverkar vårt klimat, men jag har en annan uppfattning än FN:s klimatpanel IPCC om omfattningen av utsläppen från kol och olja – och den bygger på nya vetenskapliga rön från Uppsala universitet. De framtidsscenarier som IPCC publicerade år 2000 är inte bara osannolika, utan också i flera fall helt orealistiska.

Skälet är att den produktion av kol och olja som IPCC:s skräckscenarier bygger på över huvud taget inte är möjlig. Detta kan förvisso lindra oron för klimatet, men å andra sidan måste vi oroa oss desto mer för framtida energibrist." Jag skall inte säga att Kjell Aleklett är en klimatförändringsskeptiker utan låt oss bara konstatera att även om man inte fullt ut tror på IPCC:s scenarior så finns det stora problem att brottas med för världens ledare...

Som jag påtalat många gånger tidigare är en av mina favoritsidor för information inom miljö- och socialt ansvarstagande csripraktiken.se. Och även de uppmärksammar idag förstås klimatmötets öppnande.

Deras vinkling är något annorlunda än de flesta övriga organisationers information denna dag. Då de flesta andra pratar om att "nu är vi på plats för att försöka påverka" så är budskapet från csr-i-praktiken "Därför är vi inte på plats i Köpenhamn":

"Under hösten har förberedelserna inför mötet i Köpenhamn varit ett återkommande ämne på CSR i Praktiken.se. Eftersom vårt fokus är att rapportera och analysera vad goda företag gör i praktiken har vi valt att under hösten rapportera om spelet inför förhandlingarna för att hjälpa företag förstå vad det innebär för dem.

För er som är intresserade av vad som händer i Köpenhamn har vi gjort en guide till de bästa guiderna inför Köpenhamn. Jag kan också rekommendera er att göra som mig, och följa vad som händer i Köpenhamn via den officiella sajten COP15, via GreenBiz Marc Gunter och svenska MiljöAktuellt."
Så trots att csr-i-praktiken inte är på plats i Köpenhamn misstänker jag att vi kan följa utvecklingen via deras websida alternativt via några av deras rekommenderade länkar.

Slutligen vill jag nämna WWF:s websida om klimatmötet. Har ni inte hittat det ni söker på andra ställen på nätet så kan jag lova att det finns på WWF:s sida. Enormt välmatat! Låt mig också ta tillfället i akt att när jag nämner WWF som är vår samarbetspartner vad gäller att skapa en grönare bilpark inom bolaget även påminna er om Pfizers klimatmål och resultat. Denna bild har ni sett här på bloggen många gånger tidigare:

Pfizers klimatmål
Pfizers klimatmål

Mellan 2000 och 2007 minskade vi utsläppen av växthusgaser med 43% satt i relation till försäljningen. Detta motsvarar knappa 20% i absoluta tal. Fram till och med 2012 avser vi att kapa ytterligare 20%. Vill ni läsa mer om vårt klimatarbete rekommenderar jag er att titta på vår globala webb-sida.

Test
Bengt Mattson