Test
Bengt Mattson
Dizza Tobak - ett initiativ mot den ökande användningen av tobak bland tonåringar Dizza Tobak symbol Användning av tobak är ett av de absolut största hoten mot god hälsa i samhället. Senast igår skrev bland andra Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1581883.svd) om kraftigt förhöjd risk för stroke för rökare. En amerikansk stuide visar att risken för stroke är nio gånger högre än hos icke-rökaren. Trots alla kända risker med tobaksanvändning så börjar 16000 ungdomar att röka varje år (enligt Cancerfondens rapport 2008). Detta måste samhället reagera på mycket starkare tycker jag! Jag har själv en son, Christoffer, på 14 år som jag självklart är orolig för. Kommer han att klara att stå emot den frestelse som tydligen finns kring tobaksanvändning? Det är jätteviktigt att vi agerar i såväl vår föräldraroll men också som ansvarstagande vuxna i allmänhet. Utöver de risker som finns med tobaken i sig, så är det också välkänt att tobaksanvändning kan vara en inkörsport till många andra droger och problem. Pfizer tar i höst ett nytt initiativ i kampen mot tobaken i samhället. I samarbete med SAMBA (Samarbete för barnen, www.samba.nu) och ett antal andra organisationer dras kampanjen Dizza Tobak igång. Vi inbjuder landets alla skolor med sjätte och sjunde klasser att delta i en tävling där ungdomarna själva i klasserna formulerar sina egna tankar runt och kunskaper om tobak och tobaksbruk samt hur man kan stå emot de frestelser som finns kring tobak kanske redan i 12 och 13-års åldern. Klasserna ska ta fram en tidning som deltar i en pristävling där högsta vinsten är 10 000 SEK till klasskassan. Jag kommer under hösten och våren 2009 återkomma till Dizza Tobak många gånger i denna blogg, och hoppas självklart att kampanjen får ett stort genomslag i samhället. Om du själv går i skolan eller har barn och/eller vänner och bekanta i skolan så agera gärna för att er skola väljer att delta. Initiativet är viktigt - vi måste pröva alla olika vägar för att stoppa den ökning av tobaksanvändning som vi nu ser bland ungdomar. Inbjudan om delatagande i Dizza Tobak går ut till rektorer på landets skolor med årskurs 6 och 7 i september - låt oss hoppas på en bra uppslutning kring initiativet!
Test
Bengt Mattson