Test
Bengt Mattson

 

Dizza Tobak loggan
Dizza Tobak loggan

 

Idag måste de anti-tobakstidningar som ska vara med i tävlingen Dizza Tobak läggas på postlådan. Anti-tobakstävlingen för landets 6:e och 7:e klassare har pågått sen i höstas. Vi har just nu 217 anmälda skolklasser på www.dizzatobak.se. Det ska bli fantastiskt spännande att läsa igenom alla dessa olika bidrag. Jag hoppas att vi i juryn ska hitta mängder med goda idéer till tobakspreventivt arbete, till hälsoinspirerande aktiviteter, spännande förslag på tobaksannonser (eller kanske egentligen anti-tobaksreklam) och klara exempel på politiska beslut och kulturella förändringar som behövs för att stoppa den ökade tobaksanvändningen bland ungdomar. Det som gör detta arbete extra intressant är att vi har många olika kompetenser och infallsvinklar i juryn, alltifrån SAMBAs breda barn- och ungdomsperspektiv och Korpens hälsoinriktade synsätt, till A Non Smoking Generations idoga tobakspreventiva arbete. Jag ser med glädje fram emot den kommande månadens diskussioner. I maj kommer vi sedan publicera de olika vinarna på www.dizzatobak.se samt såklart också här på bloggen och på våra samarbetspartners hemsidor.

Det arbete som nu görs inom ramen för Dizza Tobak är ett bra exmpel på initiativ som passar in i skolans arbete med hälsofrågor. Det är ett enormt viktigt arbete att genom olika aktiviteter uppmuntra ett mer hälsosamt leverne bland våra ungdomar. Att få dem att dissa tobaken, och avstå från andra typer av missbruk, är självklart en mycket viktigt del! Hälsopromotion bland våra ungdomar är en viktig investering inte bara i den enskilde individen utan för hela vårt samhälle och som jag påtalat tidigare är det för mig förvånande att trots att folkhälsan står inför enorma utmaningar så saknar vi fortfarande hälsa på schemat i skolan. Dizza Tobak är ett exempel på projektet som passar utmärkt för att arbeta med i “tema hälsa” och för att integrera flera ämnen i skolan.

Ni som läst min blogg på senare tid vet att jag har gjort hälsa och skola till mitt eget “för övrigt anser jag att Karthago ska förstöras” (vilket enligt legenden Cato d.ä. brukade avsluta många av sina anföranden i senaten med - “Ceterum censeo Carthaginem esse delendam”)

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat...

Test
Bengt Mattson