Test
Bengt Mattson

2005 lanserades den världsunika miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser på Fass.se. Miljöklassificeringen finns bland annat beskriven på denna Fass.se-sida om "Läkemedel och miljö". Initiativet till miljöklassningen togs av LIF i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholms Läns Landsting (SLL), dåvarande Apoteket AB och Läkemedelsverket. En guide för hur själva klassificeringen av läkemedelssubstansers miljörisk och miljöfara ska gå till utvecklades av den arbetsgruppen tillsammans med en expertgrupp bestående av läkemedelsföretagens internationella miljöexperter.
Av enormt stort vikt för att säkerställa kvaliteten och trovärdigheten för hela initiativet är att IVL Svenska Miljöinstitutet från starten har granskat alla miljödokument som företagen laddar upp på Fass.se. IVL bedriver utöver själva granskningen av miljöklassificeringarna också ett spännande forskningsarbete på all den miljödata som samlats på Fass.se-plattformen under de tio år som gått.
Tänka sig - det är 10-års jubileum nu! Som jag nämnde i blogginlägget igår så håller Norge på att "plocka över miljödata från Fass.se" och Nederländerna är intresserade av detsamma. Vi har helt säkert ytterligare 10 spännande år framför oss med miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser med tanke på allt det som händer just nu gällande läkemedel i miljön. Bilden nedan är från det första lilla 10-års firandet som IVL och LIF gjorde i samband med lunchen vid dagens arbetsmöte (LIF och IVL träffas regelbundet för att säkerställa att miljöklassificeringen fungerar som den ska och för att lösa eventuella problem/frågeställningar som uppkommit).
Låt oss se till att uppmärksamma vår 10-åring under det år som nu följer! Vi ska vara stolta över denna vår gemensamma baby - det är fortfarande ett världsunikt system.
Mljöklassning API på Fass - 10-års lunch

Test
Bengt Mattson