Test
Bengt Mattson

I förra veckan, ett år efter att jag startade Pfizers miljö- och ansvarsblogg, tog vi ett andra steg i vår blogg-strategi. Vi öppnade upp Pfizer Forum Bloggen. På Pfizer Forum bloggen kan du i en öppen dialog med några av våra medarbetare följa utvecklingen vad gäller exempelvis förutsättningar för klinisk forskning samt vårdvalsfrågor. Blogg-kanalen är ett utmärkt verktyg för att föra en öppen och interaktiv diskussion med alla intressenter i för oss viktiga frågor. Jag hoppas att ni kommer att delta i debatten, inte bara kring miljö- och CSR-frågor här på bloggen, utan även kring andra frågor som är av central betydelse för hälso- och sjukvården.

Välkomna till Pfizer Forum Bloggen!

Test
Bengt Mattson