Test
Bengt Mattson

Med tanke på att Sverige den första juli tog över ordförandeklubban i EU, samt att klimatförhandlingarna skall vara klara inom några månader, tycker jag att det är lite överraskande att debatten i såväl tryckt media som på nätet har legat i semesterdvala under sommaren. Men nu äntligen tycker jag att debatten långsamt börjar vakna till liv igen. Intressanta inlägg dyker nu upp såväl på csr-i-praktiken som på Miljö och Utveckling, Miljöaktuellt och Gröna bilister. Flera av inläggen har så klart en koppling till klimatfrågan - och det är verkligen hög tid att frågan får ett än större fokus. Även om vi fortfarande har ett varmt och skönt sensommarväder så är det bara ett drygt kvartal kvar till klimatmötet i Köpenhamn...

Vi har en ovanligt stor chans under hösten att påverka EU:s agenda och därigenom världsutvecklingen. Under det svenska ordförandeskapet anordnas hundratals olika seminarier, konferenser och events. Några av de mest intressanta frågeställningarna under hösten, utöver klimatdiskussionerna, för oss som jobbar med läkemedels- och miljöfrågor är dels diskussionen kring utveckling av antibiotikaresistens, dels miljöpåverkan här hemma samt internationellt från läkemedelstillverkning och -användning.

Vad gäller antibiotikafrågan har bland andra Stockholm Vatten inom ramen för sitt läkemedelsprojekt gjort bra arbete kring vad som sker i reningsverken med olika antibiotikasubstanser. Redovisning av resultaten kommer ske nu under hösten.

Det finns även en direkt koppling till antibiotika i frågan kring miljöeffekter från tillverkning av läkemedelssubstanser. I de arbeten som Joakim Larsson och hans medarbetare gjort om tillverkning i Indien, och som jag tidigare rapporterat om här på bloggen, är en bredspektra antibiotika-substans ett av de läkemedel som identifierats i högst koncentrationer i avloppen ut i miljön. Vilket bidrag denna typ av utsläpp till miljön kan tänkas ha på spridning av resistens vet vi idag inte. Mer kunskap behövs. Generellt sett kommer frågan kring miljöpåverkan från läkemedelstillverkning att behandlas på den av Läkemedelsverket anordnade konferensen i Uppsala 10-11 november. Det är högst troligt att de preliminära slutsatserna från det regeringsuppdrag kring "miljöpåverkan från tillverkning" som Läkemedelsverket har kommer att redovisas på konferensen. Det ska bli mycket spännande!

Sensommar i Voxna
Sensommar i Voxna

Självklart är det lite trist att semestern och sommaren går mot sitt slut, men det är kul att miljö- och samhällsdebatterna kommer igång igen på allvar. Och med tanke på att skolorna börjar nu i veckan finns väl anledning att upprepa:

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Test
Bengt Mattson