Test
Bengt MattsonIdag togs ytterligare ett viktigt steg i SAMBA:s kampanj Kraftsamling för barnen. SAMBA är en av våra samarbetspartners inom projektet Dizza Tobak som i sin tur utgör en del av det större kampanjprojektet Kraftsamling för barnen.Klockan 16.45 var vi många som hade samlats i Rum för barn på Kulturhuset i Stockholm. Där möttes vi av följande syn:Vad var det som gömde sig bakom denna täckelse? Men innan vi skulle få svar på den frågan inledde Anders Lönegård från SAMBA en diskussion med Riksdagens tvärpolitiska barngrupp.

Anders L leder debatten
Anders L leder debatten
Riksdagens tvärpolitiska barngrupp
Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

Det var en intressant debatt som bland annat uttryckte stöd för diskussionen att implementera barnkonventionen fullt ut som svensk lag och att flera partier gärna ser ett införande av en "barnbalk" (det vill säga samla all lagstiftning som rör barn och ungdomar i ett ramverk). Självklart nämndes också vikten av att satsa resurser inom elevhälsan och i skolan i övrigt - ett sätt att förebygga problemen med utanförskap. Självklart fanns meningsskiljaktigheter mellan de olika partiernas politiker, men det var mycket glädjande att se den stora samsynen vad gäller behovet av kloka insatser och vikten av att lyfta upp barn- och ungdomsfrågorna på den politiska agendan. Med hjälp av dessa politiker, de ideella barnorganisationerna inom SAMBA, samt alla vi övriga som brinner för barn- och ungdomsfrågan så ska vi nog lyckas få upp intresset för frågan inför valet 2010. Jag är helt övertygad om att frågan redan nu hettar till efter att klockan som räknar ner till partiledardebatten den 19 augusti 2010 klockan 16.00 på Rum för barn på Kulturhuset avtäcktes.

Politikerna framför klockan
Politikerna framför klockan

Mycket bra initiativ från SAMBA:s sida. Bara att säga välkomna till våra partiledare! Den 19 augusti 2010, klockan 1600, vet vi var ni befinner er!

Test
Bengt Mattson