Test
Bengt Mattson

Arbetet med hållbarhet blir allt viktigare. Det är det glädjande budskapet i rapporten "A New Era of Sustainability" från Accenture som bygger på en enkätundersökning genomförd inom ramen för Global Compact. Nyhetsbrevet MiljöRapporten Direkt refererar kort rapporten med följande ord:

"Det verkar inte som att finanskrisen och lågkonjunkturen minskat näringslivets satsningar på hållbarhet. Detta enligt en enkätundersökning som genomförts av FN-initiativet Global Compact tillsammans med konsultföretaget Accenture. 766 verkställande direktörer har deltagit i undersökningen och 80 procent av dem säger att den ekonomiska nedgången gjort hållbarhetsfrågorna ännu viktigare än tidigare."

Det är glädjande att se övertygelsen om vikten av arbetet med hållbar utveckling. Jag tycker också det är glädjande att allt fler inser bredden av detta arbete. Det inkluderar såväl insatser i utvecklingsländer kring tillgång på mat, vatten och sjukvård samt förbättrad miljö, likväl som insatser i I-världen. Den senare typen av initiativ glöms ofta bort när CSR-frågor och hållbar utveckling diskuteras. Om ni är intresserade av det perspektivet rekommenderar jag er att närvara vid CSR Swedens seminarium i Almedalen "Framtidens utmaningar och lösningar inom CSR":

"Sverige, och Europa, står inför stora utmaningar. Hur ska vi hantera de demografiska förändringarna? Hur ska vi få in dem som står utanför arbetsmarknaden? Hur ska vi få fler entreprenörer? Hur ska vi ta hand om dem som mår dåligt och hur förhindrar vi att ännu fler mår ännu sämre? På CSR Swedens seminarium i Almedalen träffar du företag som idag jobbar aktivt med dessa frågor. Du träffar också tongivande politiker och hör hur de ser på företagens samhällsansvar och -engagemang."

Seminariet hålls 7 juli klockan 13:30-15:00, Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet.
Jag deltar i seminariet och hoppas att träffa dig där! We are entering a new era of sustainability!

Test
Bengt Mattson