Test
Bengt Mattson
Vår vackra natur - en fantastisk, och ovärderlig, skatt som vi har ett gemensamt ansvar för att vårda. I mitt inlägg på bloggen den 7 juli ställde jag frågan om hur semesterfirande påverkar vår miljö, och framförallt klimatet. Självklart är det så att resandet i sig har en negativ miljöpåverkan, men det finns självklart också många positiva sidor, även CSR- och miljömässigt, med semesterresor. Förståelsen för andra kulturer och samhällen är en grundförutsättning för ett framgångsrikt CSR-arbete och starka naturupplevelser skapar, tror jag, en vilja och ett engagemang att värna och bevara olika värdefulla miljöer. Jag har själv under den senaste veckan njutit av en liten del av den vackra natur som vi har här i Sverige. Jag har sett delar av Hälsingland och av Jämtland. Bilden ovan är tagen i Voxna Bruk när jag tog mig ett kvällsdopp i Över Hammaren - molnen speglar sig vackert i sjön. Som jag skrev i förra veckan - låt oss verkligen se till att vi är rädda om vår gemensamma vattenresurs!! Den storslagna Jämtlänska fjällvärlden är ett annat exempel på en naturupplevelse som ger mig förnyad kraft i mitt miljöarbete. Denna bild är tagen från Sundets Fjällgård, ut över Kallsjön med Suljätten i bakgrunden. Vill ni se mer av denna miljö kan jag rekommendera er att titta in på Fjällgårdens hemsida (www.sundetsfjallgard.se) där man även kan se denna miljö i vinterskrud - underbart vackert! Visst skapar upplevelser av detta slag en vilja att fortsätta miljöarbetet och göra allt vi kan för att bevara denna skatt för framtiden! Vi har alla dels ett personligt ansvar i detta arbete, dels kan vi via våra professionella roller bidra. För Pfizer handlar en stor del av detta ansvar om vårt klimatarbete som jag nämnt tidigare (se bland annat den information som finns på vår globala hemsida, www.pfizer.com/responsibility). Men vi bidrar även på andra sätt - exempelvis via vårt avfallsarbete. Här i Sverige har Pfizer i många år samarbetet nära med Ragnsells för att i vår verksamhet skapa väl fungerande återvinningsstationer för att minimera påverkan på miljön. Vi sorterar allt avfall såväl från kontorsmiljön som från fabriksmiljön i ett flertal olika fraktioner. Avfallsfrågan är och förblir en central del av miljöarbetet! Efter ett par dagar på semester i fjällvärlden märker man att avfallsfrågan följer med var man än befinner sig. För att återanvända ett par gamla uttryck - "man ska inte skräpa ner i naturen" och "håll Sverige rent"!!
Test
Bengt Mattson