Test
Bengt Mattson

En något ovanlig titel på detta blogginlägg, eller hur? Jag ska försöka knyta ihop tråden...

Igår var jag i Jönköping och pratade om "Läkemedel och miljö" med blivande undersköterskor. Som jag påtalat tidigare här på bloggen så tycker jag att det är enormt stimulerande att få möjligheten att diskutera med studenter - de för ofta in andra perspektiv i diskussionen. I Jönköping var det fyra grupper om cirka 40 undersköterskestudenter i varje som närvarade vid de olika föreläsningarna:

Jag pratade om miljöpåverkan ur två olika perspektiv:

1) Miljöpåverkan från tillverkning av läkemedel

2) Potentiella effekter ute i miljön av läkemedelssubstanser som utsöndrats från patient

Huvudfokus för diskussionen låg förstås på effekter av läkemedelsrester ute i miljön. Jag anser dock att det är viktigt att även presentera vad vi inom Pfizer och övrig läkemedelsindustri gör för att minska miljöpåverkan från våra farbriker. Det känns extra angeläget kopplat till diskussionerna kring utsläpp från läkemedelsfabriker i utvecklingsländer som jag berört tidigare här på bloggen. För mer information i den frågan rekommenderar jag er att delta i seminariet den 29 april "Läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer - på verkan miljön?" som anordnas av IVL i samarbete med LIF och LV.

En av diskussionerna kring tillverkning som jag berörde för undersköterskestudenterna i Jönköping var "Green Chemistry". Hur kan vi genom att miljöanpassa tillverkningsprocesserna minska miljöbelastningen? Jag visade bland annat ett exempel från en av våra produkter där mängden lösningsmedelsavfall per kilo producerad produkt minskat radikalt under åren - från nära på 2000 L avfall per kg produkt till mindre än 10 L. Även typen av lösningsmedel har förändrats - från tungt klorerade lösningsmedel till betydligt mycket "snällare" kemikalier.

 

Dikussionen kring läkemedelssubstansers eventuella miljöeffekter ute i våra vattendrag tog sitt avstamp i det faktum att "ja, det finns läkemedelsubstanser i våra vattendrag, och även om koncentrationerna är mycket låga - för att nå upp till en dygnsdos behöver man dricka åtskilliga liter vatten om dagen i hela sitt liv - så finns det skäl till viss oro eftersom:

- läkemedelsubstanser är biologiskt aktiva,

- läkemedelsubstanser är relativt stabila, de är gjorda för att inte brytas ner alltför snabbt eftersom de måste klara av att passera genom mag-tarm-kanalen,

- det är sannolikt att konsumptionen av läkemedel kommer att öka över tiden eftersom befolkningen blir allt äldre, och

- våra kommunala reningsverk är inte gjorda för att ta bort läkemedelssubstanser."

Jag ska här på bloggen idag inte fördjupa mig ytterligare i detta utan hänvisar till tidigare inlägg, exempelvis från 14:e januari i år och 22:a november förra året, samt till miljöinformation på Fass.se och till MistraPharma. Däremot vill jag kort kommentera det faktum att det i alla grupper som jag mötte igår fördes fram som en idé att "med en ökad användning av naturläkemedel istället för vanliga läkemedel borde väl eventuella miljörisker minska". Jag tycker det är mycket intressant att det finns en (van)föreställning att så länge råvaran är "naturlig" så kan det väl inte finnas vare sig hälso- eller miljörisker. Egentligen borde man inte behöva säga mer än "flugsvamp" - det är klart att även naturen kan producera giftiga substanser. Det är också så att även de naturliga substanser som används i medicinskt syfte, exempelvis Johannesört (Hypericum perforatum), har bieffekter. Johannesört ansågs giftig av bönder förr i tiden eftersom betande djur kunde drabbas av spontanabort och till och med dö av den. Idag säljs den i mycket stora mängder som ett anti-depressivt medel. Vad många nog inte heller tänker på är att det finns interaktioner mellan Johannesört och läkemedel - så stor försiktighet är viktig! För den som vill läsa mer om naturläkemedel hänvisar jag till den mycket spännande boken "Salvekvick och kvacksalveri - alternativmedicinen under luppen" av Simon Singh och Edzard Ernst.

Jag skulle vilja avsluta detta, ganska långa, blogginlägg med ett tack till de blivande undersköterskorna i Jönköping - jag tyckte det var både kul och intressant att föra en diskussion med er samt för att ni gav mig möjlighet att återse Jönköping igen. Min mamma är född i Jönköping och jag tillbringade många skollov hos mormor och morfar, bland annat i Idas park. Vilken nostalgitripp att återse den parken!

Test
Bengt Mattson