Test
Bengt Mattson

SWEDISH SUMMARY: Igår så publicerades en artikel i Nature Biotechnology om Chem 21-projektet (ett Grön Kemi-projekt inom ramen för IMI-initiativet). Kul att se att även de svenska diskussionerna om ekonomiska incitament för produkter som uppfyller hållbarhetskrav tas upp i artikeln. Och jag kan inte förneka att det är kul att citeras i en av Natures tidninmgar - det händer likasom inte varje dag...

Yesterday an article was published in Nature Biotechnology regarding the Chem 21-project (a green chemistry-project within the initiative IMI). It is fun to see that also the Swedish discussions around economic incentives for pharmaceutical products that meet certain sustainability criteria (see more about the tasks 7.1 and 7.2 in the Swedish National Pharmaceutical Strategy) are mentioned in the article. And I have to admit that it makes me happy to see that I am quoted in the article - not every day that I appear in a magazine from Nature...

Test
Bengt Mattson