Test
Bengt Mattson

Som många av er säkert redan har hört så vill regeringen tillskapa ett nationellt kunskapscentrum för läkemedel och miljö. Ni kan läsa om förslaget, och ta del av mina kommentarer, i artikeln "Viktigt med permanent centrum för läkemedel och miljö" på LIFe-time.se (http://www.life-time.se/forskning/viktigt-med-permanent-centrum-for-lakemedel-och-miljo/).

Idén till dylikt kunskapscentrum lanserades av projektet MistraPharmas styrelse i samband med avslutandet av projektet 2015 (läs mer om MistraPharma på www.mistrapharma.se, alternativt här på bloggen, exempelvis i inlägget från 10 december 2015 då vi på det avslutande styrelsemötet lanserade idén med ett Centrum för Läkemedel och Miljö - i vårt förslag placerat på Läkemedelsverket, http://www.ansvarsblogg.se/miljo/avslutande-styrelsemote-med-mistrapharma/).

Test
Bengt Mattson